Avliden testamentstagare - tolkning av testamente

2016-07-28 i Testamente
FRÅGA
Min morbror, ogift och barnlös, upprättade 2008 ett testamente med innebörden att en gammal vän skulle ärva 25 % av nettotillgångarna och hans fem syskonbarn dela lika på resten. Syskonbarnen bestod av två "kullar", jag och tre syskon till mig samt en kusin. 2012 avled en bror till mig. Också han ogift och barnlös. Min morbror avled i våras, fortfarande ogift och barnlös. Min fråga är nu vad som händer med min broders andel ? Min mor lever fortfarande. Det står ingenting i testamentet om vad som ska hända om någon testamentstagare är avliden vid hans död. Ärver min mor ? Eller fördelas hans andel enligt samma "regel" som testamentet säger. Eller är det vi syskon alternativt syskonbarn som delar på hans andel ?Med vänlig hälsningSL
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga har inget klart svar, men enligt 11 kap. 1 § Ärvdabalken (här) ska ett testamente ges den tolkning som kan antas överensstämma med testators vilja. I 11 kap. 6 § ÄB finns en presumtionsregel som innebär att om testamentstagaren även utan testamentet skulle haft arvsrätt, ärver den avlidne testamentstagarens barn. Eftersom din bor inte har några barn hjälper denna regel dock inte i ert fall.

Eftersom ni fem syskonbarn skulle dela lika på "resten" och inte få något specifikt, kommer testamentet troligtvis att tolkas som att ni fyra kvarlevande syskonbarn kommer att dela lika på den del som annars hade tillfallit din bror. Allt beror på hur testamentet är utformat - det ska som sagt ges den tolkning som kan antas stämma överens med din morbrors vilja.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93196)