Avliden persons domar publicerade på Lexbase - OK eller ej?

Hej.

Jag har en fråga angående Lexbase. Min son F:88 avled 2015. Han hade tre fängelsestraff. Min fråga är: är det lagligt att han fortfarande är registrerad vid namn och ålder (29) år och att hans domar finns tillgängliga? Han har avtjänat sina straff, är det inte rimligt att han kan få vila i frid. Kan jag göra något åt att han fortfarande finns registrerad?

Det var definitivt inget han var stolt över och jag vet att han ångrade sig djupt. Det vållar därutöver såväl mig som hans syskon och övrig släkt smärta att han ska ses på det sättet. Till vilken nytta finns han kvar?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Allmänna handlingar och sekretess

Till att börja med kan sägas att domar är är allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av dessa handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Om de inte är sekretessbelagda är de offentliga handlingar. Vilka handlingar som kan vara sekretessbelagda framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Till exempel kan det vara om personen i fråga är ett barn eller om det är för att skydda rikets säkerhet. Er sons domar torde inte omfattas av sekretess.

Allmänt åtal

Lexbase har utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen vilket ger Lexbase samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som t. ex TV och tidningar har för sina databaser. Att de har utgivningsbevis innebär att Justitiekanslern (JK) är ensam behörig åklagare att pröva om allmänt åtal för yttrandefrihetsbrottet förtal ska väckas med anledning av material som har tillhandahållits på Lexbase.

När Lexbase startade sin verksamhet var det många som anmälde Lexbase till JK. JK beslutade emellertid att inte väcka allmänt åtal mot Lexbase. JK ansåg att det inte fanns sådana särskilda skäl som gör att det anses påkallat från allmän synpunkt (all­mänt åtal) att väcka åtal (se här). Det kan tilläggas att det är ovanligt att JK beslutar att väcka allmänt åtal för förtalsbrott.

Enskilt åtal

Även om allmänt åtal inte väckts kan man väcka enskilt åtal mot åtal om förtal mot den ansvarige utgivaren för Lexbase.

För att det ska vara fråga om förtal står det i 5 kap. 1 § brottsbalken att uppgiften ska vara ägnat att skapa missaktning och utpeka personen som klandervärd eller brottslig. Däremot kan det vara försvarligt - och alltså inte vara fråga om förtal trots att man utpekar någon som klandervärd/brottsligt - om det var försvarligt att lämna uppgiften samt att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för uppgiften. Här får man göra en intresseavvägning. Generellt anser jag att det är mindre försvarligt att utpeka någon som klandervärd/brottsligt i t. ex en tidningsrubrik än att publicera en dom där läsaren själv kan läsa och bilda sig en egen uppfattning om vad som hänt. Vidare kan men också säga att en uppgift är mer försvarlig om den är sann än om den inte är det, även om en sann uppgift kan anses utgöra förtal.

Vad gäller förtal av avliden gäller samma förutsättningar som ovan (se 5 kap. 4 § brottsbalken), förutsatt att uppgiften gör att den avlidna får sin frid kränkt eller om den är sårande för de efterlevande.

Avslutning

Framförallt eftersom uppgifterna om er son är sanna anser jag att Lexbase inte gjort sig skyldiga till förtal.


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”