FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt27/06/2015

Avlägsna grenar på grannens träd som hänger över tomtgränsen

Jag kapade grannens gran häck med hans medgivande för många år sedan. När jag för ett år sedan frågade om jag skulle hjälpa honom igen fick jag ej lov. När jag frågade varför det inte gick bra nu fick jag svaret att vi inte är vänner längre. Påtalade att grenarna som går långt in på min tomt måste bort. Han vägrade så jag kapade dessa (för ett år sedan).

Nu i dagarna har han anmält mig till polisen för skadegörelse.

Tacksam för råd hur jag skall agera vid polis förhöret som jag kallats till.


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Reglerna kring grenar och rötter som tränger över tomtgränser finns i 3 kap. 2 § jordabalken och stadgar att om gren eller rot tränger över tomtgränsen och orsakar olägenhet så får fastighetsägaren ta bort dessa. Ägaren till den tomt som de överträngande träden står på ska dock först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om ett borttagande kan väntas ge betydande skada för denne.

Det är ingen tillfällighet att lagen talar om rot och gren. En stam som hänger över en tomtgräns får man inte röra. Man får inte heller ta bort rötter och grenar på ett sådant sätt att trädet dör av ingreppet. Det skulle nämligen vara att likställa med att ta bort trädet helt.

Man bör ge ägaren i alla fall tre-sex månader på sig att vidta dessa åtgärder. Görs inte detta är det fritt för grannen att själv kapa överträngande grenar och rötter. Detta bör dock göras med stor försiktighet. Skulle träden dö som resultat av grannens ingrepp kan han bli ersättningsskyldig. Att på eget initiativ vidta åtgärder kan innebära en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse, som dels kan innebära skadestånd och dels även böter eller fängelse.

Således borde du vid polisförhöret hänvisa till att du har bett ägaren/din granne att ta bort de överhängande grenarna, men att han inte gjorde det. Hur länge du väntade med att avlägsna grenarna blir troligtvis avgörande här. Om du gett grannen tid är det till din fördel, motsatsvis till din nackdel om du gjort det omgående. Jag tycker även du bör hänvisa till att du tidigare haft tillåtelse att avlägsna grenar, vilket tyder på att grannen tidigare hållit med om olägenheten för dig angående grenarna.

Hoppas svaret var till någon hjälp!

Jordabalken hittar du https://lagen.nu/1970:994.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?