FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord23/08/2019

Avkastning av och substitut för enskild egendom

Gällande Äktenskapsförord.

Vad menas med texten: Person 1´s egendom skall vara giftorättsgods förutom vad avser aktier i fåmansföretag och fastigheterna Namn 1:71 samt Namn 1:76. Och vad som kan träda istället för dessa fastigheter?

Vad gäller med framtida avkastning av exempelvis dessa ovan nämna fastigheter samt pengar som genererats vid försäljning av aktier i fåmansföretag. Om exempelvis aktierna i fåmansbolagen är sålda sedan länge. Och även dessa fastigheter. Och ny bostad har köpts? Har Person 1 hela äganderätten till denna bostaden vid eventuell skilsmässa? Samt äger person 1 alla pengar som kommit ifrån försäljning av aktier i fåmansföretag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av äktenskapsbalken (ÄktB).

Som jag tolkar meningen, ska den motsatsvis förstås som att aktierna och fastigheterna ska utgöra Person 1:s enskilda egendom (i enlighet med 7 kap 1–2 § ÄktB).

Vad som träder istället för aktierna och fastigheterna (ofta kallade substitut), exempelvis pengar som en försäljning av egendomen inbringar eller en annan bostad som pengarna används till att köpa, utgör även denna egendom som huvudregel enskild egendom. Endast om det föreskrivits i äktenskapsförordet att substitutet inte ska vara enskild egendom – vilket i din fråga inte tycks vara fallet – utgör egendomen giftorättsgods (7 kap 2 § 1 st 6 p ÄktB).

För avkastning av enskild egendom är förhållandet det motsatta: Endast om det föreskrivits i äktenskapsförordet att avkastningen ska vara enskild egendom, utgör avkastningen det (7 kap 2 § 2 st ÄktB).

Har en ny bostad exempelvis finansierats till hälften med medel som utgör enskild egendom, och till hälften med giftorättsgods, får hälften av bostaden antas utgöra enskild egendom för Person 1, och andra halvan av bostaden giftorättsgods. Person 1 skulle då om giftorättsdelen av den nya bostaden fördelas jämnt efter en skilsmässa inneha 75% av bostaden, medan Person 2 skulle inneha 25%.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?