Avkastning av och substitut för enskild egendom

FRÅGA
Gällande Äktenskapsförord.Vad menas med texten: Person 1´s egendom skall vara giftorättsgods förutom vad avser aktier i fåmansföretag och fastigheterna Namn 1:71 samt Namn 1:76. Och vad som kan träda istället för dessa fastigheter?Vad gäller med framtida avkastning av exempelvis dessa ovan nämna fastigheter samt pengar som genererats vid försäljning av aktier i fåmansföretag. Om exempelvis aktierna i fåmansbolagen är sålda sedan länge. Och även dessa fastigheter. Och ny bostad har köpts? Har Person 1 hela äganderätten till denna bostaden vid eventuell skilsmässa? Samt äger person 1 alla pengar som kommit ifrån försäljning av aktier i fåmansföretag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av äktenskapsbalken (ÄktB).

Som jag tolkar meningen, ska den motsatsvis förstås som att aktierna och fastigheterna ska utgöra Person 1:s enskilda egendom (i enlighet med 7 kap 1–2 § ÄktB).

Vad som träder istället för aktierna och fastigheterna (ofta kallade substitut), exempelvis pengar som en försäljning av egendomen inbringar eller en annan bostad som pengarna används till att köpa, utgör även denna egendom som huvudregel enskild egendom. Endast om det föreskrivits i äktenskapsförordet att substitutet inte ska vara enskild egendom – vilket i din fråga inte tycks vara fallet – utgör egendomen giftorättsgods (7 kap 2 § 1 st 6 p ÄktB).

För avkastning av enskild egendom är förhållandet det motsatta: Endast om det föreskrivits i äktenskapsförordet att avkastningen ska vara enskild egendom, utgör avkastningen det (7 kap 2 § 2 st ÄktB).

Har en ny bostad exempelvis finansierats till hälften med medel som utgör enskild egendom, och till hälften med giftorättsgods, får hälften av bostaden antas utgöra enskild egendom för Person 1, och andra halvan av bostaden giftorättsgods. Person 1 skulle då om giftorättsdelen av den nya bostaden fördelas jämnt efter en skilsmässa inneha 75% av bostaden, medan Person 2 skulle inneha 25%.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 027 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-24 01:44
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (996)
2019-09-22 Ska man registrera gåva om enskild egendom hos Skatteverket?
2019-09-14 Göra egendom enskild
2019-09-08 Får en make göra stora investeringar utan samtycke från den andra maken?
2019-09-05 Äktenskapsförord samt dess påverkan på arv

Alla besvarade frågor (72983)