Avhysning av hyresgäst vid obetald hyra

2015-05-12 i Hyresavtal
FRÅGA
HejEn fd pojkvän har hyrt mitt sommarhus sedan okt 2013. Han har inte betalat hyra, tidigare betalade han el men nu vägrar han. Jag vill vräka honom snarast möjligt. Är det 3 månader uppsägning som gäller? Det finns bara muntligt avtal.
SVAR

Hej! 12 kap Jordabalken (JB) reglerar hyresavtal, muntliga som skriftliga.
Det verkar som det rör sig om ett hyresavtal på obestämd tid (d.v.s. att ni inte avtalat någon tid då hyresavtalet ska upphöra och hyresgästen flytta ut). Sådana avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla, 12 kap 3§ 1st JB. Har ni inte avtalat om någon längre uppsägningstid, är uppsägningstiden 3 månader enligt 12 kap 4§ JB. Avtalet upphör då att gälla vid nästa månadsskifte efter dessa 3 månader – om avtalet sägs upp den 15 juni, upphör avtalet att gälla månadsskiftet september/oktober. Tänk på att uppsägningen ska vara skriftlig! Se 12 kap 8§ JB.

Vägrar hyresgästen betala hyra kan man begära att få hyresgästen avhyst (vräkning) hos kronofogdemyndigheten (KFM). Du får då ett beslut om att hyresgästen ska flytta ut. Om detta inte sker frivilligt verkställer KFM avhysningen, och tar då hand om transport och magasinering. Kostnaden för detta står hyresgästen för, men om inte denne kan betala blir det du som sökanden som får betala (dock ej magasineringen).

Regler om vilka hänsyn som ska tas vid avhysning och hur processen närmare går till hittar du i 16 kap utsökningsbalken (UB).

Hoppas detta var till hjälp!

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1367)
2020-07-09 Besittningsskydd och besittningsbrytande grunder
2020-07-08 Lägenhet smutsig vid inflytt - vilka rättigheter har vi?
2020-07-06 Hur bevittnas ett hyreskontrakt?
2020-07-06 Vad kan jag göra om min hyresgäst inte betalar sin hyra?

Alla besvarade frågor (81777)