Avhjälpande vid fel på vara

2020-08-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, jag har köpt en fönsterdörr på en bygghandel och monterar den själv. Efter montaget såg jag att det fanns ett märke mellan glasen i isolerglaskassetten. Jag reklamerade felet till bygghandeln som svarade att en monterad vara var godkänd. Jag kunde inte hitta denna information i instruktionerna som följde med fönstret utan den fanns endast på bygghandelns hemsida. Jag hävdar att detta är ett fabrikationsfel som inte kan på verkas av montering eller yttre påverkan. Bygghandeln erbjuder prisavdrag på 10% vilket jag inte accepterar utan kräver att få glaset åtgärdat.Vilka rättigheter har jag med konsumentköplagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din situation har du mycket riktigt rättigheter enligt konsumentköplagen (KKöpL). Vilka de är och vad du kan kräva går jag igenom här under.

Fel på varan

En grundförutsättning för att du ska få glaset åtgärdat är att det rör sig om ett fel på varan (16 § KKöpL). Att något är fel på glaset tolkar jag det som att du och bygghandeln är överens om. För fel som dyker upp inom sex månader finns en presumtion om att felet fanns redan när du fick varan (20a § KKöpL). Presumtionen innebär att det är bygghandelns ansvar att visa att felet inte fanns från början om de påstår det. Kan bygghandeln inte visa att felet har uppstått senare är det de som ansvarar för felet.

Påföljder

Om varan är felaktig och det är säljaren som ansvarar för felet har du som köpare rätt att kräva olika påföljder (22 § KKöpL). Jag uppfattar det som att du är mest intresserad av att bygghandeln åtgärdar glaset, alltså att du får varan avhjälpt. Det har du också rätt till förutsatt att det kan ske utan oskälig kostnad för bygghandeln (26 § första stycket KKöpL). Bra att veta är att du har rätt till att avhjälpandet ska ske inom skälig tid och att avhjälpandet ska ske utan kostnad eller någon annan större olägenhet för dig (26 § tredje stycket KKöpL).

Om avhjälpande av någon anledning inte blir aktuellt finns det andra påföljder som du kan kräva. Ett av dessa är omleverans (26 § KKöpL). Kan du varken få avhjälpande eller omleverans kan du istället få rätt till prisavdrag eller till att häva köpet (28 – 29 § KKöpL). Du kan dessutom kräva skadestånd (30 § KKöpL).

Hoppas att du fick svar på din fråga och att din situation löser sig!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1130)
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (88291)