Avhjälpande vid fel i vara

2017-02-11 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Vi har sålt en bostadsrätt för två veckor sen och har haft konstanta problem med köparen kring olika saker som vi hela tiden har försökt lösa. Det senaste är att de efter två dagar kontaktade oss via sms och klagade på städningen. Vi svarade direkt att vi skulle lösa det och erbjöd oss komma på stört eller till helgen. Först menade de att det inte behövdes, att de skulle städa det själva men efter 10 minuter kom fler sms där de menade att det var så mycket "skit" att de inte ville hantera detta på egen hand. Min man åkte dit och gick med papper och penna, skrev upp allt de ville ha omgjort. De hade vid det här läget redan börjat renovera och ville inte ha in oss och städa förrän de åkte på semester till Florida. Vi godtog detta för att göra dem till viljes. Det här var på torsdagen 2/2. På måndag 6/2 kom mejl från mäklaren med bilder på allt som var dåligt gjort, påstående om att huset inte var städat alls, att badrummet luktade urin. Vi påtalade för mäklaren att vi kommit överens med köparen om att städa redan så hon undrade varför hon blivit indragen. Jag kontaktade köparen och frågade vad som händer...fick svaret att huset inte var städat alls och de tänkte ta in städfirma och fakturera oss. Jag svarade direkt att jag redan kontaktat en städfirma och trodde vi kommit överens men köparen vägrade. Bara hävdade att HON skulle ta in städfirma på vår bekostnad. Vad har vi för rättigheter och skyldigheter?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline.

Köplagen är tillämplig vid köp av bostadsrätter enligt 1 §. Det bör nämnas att köplagen är en så kallad dispositiv lag vilket innebär att om man avtalat om annat än vad lagen stadgar gäller det avtalsvillkoret istället. Av informationen i frågan framgår inte att några sådana avtalsvillkor förekommer varpå mitt svar kommer att grundas helt och hållet på bestämmelserna i lagen.

Om t.ex. en flyttstädning är felaktigt utförd räknas detta som "fel i vara" enligt 17 och 18 §§. Det verkar inte som at ni har några invändningar mot just frågan huruvida ni brustit i städningen eller ej. Nästa steg blir istället att utröna vilka påföljder som kan komma i fråga när det konstaterats att det är fel i varan. Av 30 § framgår att köparen har rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning. Man bör dock påpeka att prisavdrag och hävning endast kan komma i fråga när säljaren inte kan eller vill företa avhjälpande eller omleverans. Av naturliga skäl är även omleverans uteslutet vid köp av bostadsrätt.

Säljaren har, enligt 36 §, en rätt att själv avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen. Av 36 § 2 st framgår att man som säljare inte får åberopa att man ej beretts tillfälle till att avhjälpa felet om det med hänsyn till omständigheterna ansågs oskäligt att låta köparen vänta med avhjälpande. Denna undantagsbestämmelse är utifrån informationen i er fråga INTE tillämplig eftersom det tycks vara köparen som bett er vänta med avhjälpandet. Har köparen bett säljaren att vänta med avhjälpande och sedan företar köparen på egen bekostnad ett avhjälpande har man som huvudregel ingen rätt att kräva dessa pengar från säljaren.

Sammanfattningsvis: Utifrån informationen i frågan skulle jag säga att ni som säljaren inte beretts tillfälle att själva utföra städningen (avhjälpandet). Köparen kan i ett sådant läge inte beställa städning från annan och kräva betalning från er.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1414)
2021-09-22 Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?

Alla besvarade frågor (95792)