Avhjälpande & Omleverans

2016-08-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej.Har ett par tilläggsfrågor på frågeställning. Hur lång är skälig tid för reparation innan man kan kräva omleverans.?Vad avgör om det blir Avhjälpande eller som jag vill Omleverans av bilen.?Kan tillägga att under hela tiden så har jag haft olika lånebilar från firman men inte hela tiden av samma klass och storlek som jag köpt. Kan man kräva ersättning för det?Tack på förhand.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall utgår jag ifrån att bilen är köpt av en bilhandlare och därmed är konsumentköplagen (1990:932) (KKöpL) tillämplig, se 1 § KKöpL. Huvudregeln är att du som köpare kräva omleverans eller reparation i enlighet med 26 § KKöpL, dock ska detta kunna ske utan orimligt höga kostnader för säljaren. Den påföljd som bör väljas är den som medför lägre kostnad för säljaren och olägenhet för dig som köpare. Påföljden ska m.a.o. vara proportionerlig.

Skälig tid för reparation definieras inte i lagen utan avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet, detta bör dock inte ta mer än några dagar. De omständigheter som tas i beaktande är bl.a. ditt behov av varan samt varans art dvs. nödvändigheten och användandet av bilen. Är inte felet avhjälpt efter två gånger kan det enligt fall hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) finnas grund för hävning, 29 § KKöpL, om det är en väsentlig olägenhet. I det fall att avhjälpande eller omleverans inte sker inom den skäliga tidsramen kan du som köpare dessutom ha rätt till prisavdrag enligt 28 § KKöpL.

Gällande rätten till ersättning för lånebilarna så ska felet på bilen ha berott på bilförsäljaren och varit inom dennes kontroll för att du ska vara berättigad skadestånd enligt 30 § KKöpL. Om bilförsäljaren inte kunde förväntas ha räknat med felet vid bilköpet eller på annat sätt kunnat undvika det så anses bilförsäljaren inte vara skadeståndsskyldig. I det fall att du skulle ha rätt till skadestånd bestäms omfattningen med stöd av 32 § KKöpL. Kostnader som du kan få ersättning för är bl.a. utgifter p.g.a. felet.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1078)
2020-10-20 Fel på bil
2020-10-18 Är uppfödaren ansvarig för min katts dolda sjukdom?
2020-10-18 Kan man häva köpet om egenskaperna på produkten inte överensstämmer med produktkatalogen?
2020-10-16 Fel i varan

Alla besvarade frågor (85199)