Avhjälpande inom skälig tid enligt konsumentköplagen

2019-07-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vad kan vi göra när vi inte accepterat avhjälpningstiden tid för en köpt vara från ett säljande företag, anmält felet så snart det upptäcktes. Inom en vecka då det krävdes fackmannamässig installation. Vi kan ej använda varan förens felet är åtgärdat vilket skulle ta ett flertal veckor pga högsässong.Försöker få svar men utan resultat, all kontakt sköts via mail Hur länge behöver vi vänta innan något händer och vad kan vi göra? Hur går vi tillväga?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du vill ha svar på hur länge ni måste vänta innan företaget ni köpt er vara ifrån avhjälper det fel som ni har reklamerat i tid och vad ni kan göra om säljaren inte avhjälper felet inom skälig tid.

Jag utgår i mitt svar ifrån att ni båda är privatpersoner och att varan i sig är köpet ni reklamerat. Således är konsumentköplagen (KKL) tillämplig i svaret på din fråga.

I frågan framgår det att säljaren har erbjudit att avhjälpa ett fel som reklamerats i tid, därav behöver frågan om fel föreligger och om reklamation skett i tid inte utredas. Säljaren har rätt att för egen räkning avhjälpa felet även om köparen kräver annan påföljd än avhjälpande eller omleverans, om åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (27 § första stycket KKL).

Vad är inom skälig tid?

Konsumentverket skriver att skälig tid oftast innebär ett par försök att reparera varan, men en köpare bör inte tåla fler avhjälpningsförsök än så. I förarbetena till konsumentköplagen är köparens intresse det viktiga i bedömningen av vad som är inom skälig tid, exempelvis faktorer som hur viktig varan är för köparen. Det som också kan utläsas ur förarbetena är att avhjälpande inom skälig tid syftar till en kort tid, oftast ska det ske omedelbart. Vidare framgår det att om avhjälpandet drar ut på tiden (mer än två dagar) bör köparen ha rätt till en ersättningsvara under tiden. En tid på ett flertal veckor då ni inte kan använda er vara kan anses vara en väsentlig olägenhet beroende på hur viktig varan är för er (exempelvis om det är en tvättmaskin så är det av väsentlig betydelse att inte kunna tvätta sina kläder på flera veckor), vilket gör att ni kan kräva prisavdrag eller häva köpet.

Om avhjälpande inte sker inom skälig tid?

Om varken avhjälpande eller omleverans sker inom skälig tid efter reklamationen eller om dessa påföljder inte kan ske utan väsentlig olägenhet för er kan ni kräva prisavdrag (rabatt) som svarar mot felet (28 § första stycket KKL). Ni har även rätt till ersättning för de utgifter ni har haft och de eventuella förluster ni har drabbats av till följd av felet på varan (skadeståndets omfattning bedöms utifrån 32 § första stycket KKL), om denna kostnad inte täcks av att ni får ett prisavdrag (28 § andra stycket KKL). Ni får även häva (avbeställa/ogiltigförklara) köpet om felet är av väsentlig betydelse för er (29 § KKL). Om varan är väsentligen oförändrad (ej skadad eller liknande) ska ni då få hela köpesumman tillbaka.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Du kan även läsa mer på konsumentverkets hemsida angående skälig tid och rättigheter som konsument eller kontakta Lawline på info@lawline.se för mer juridisk hjälp om ni i fortsättningen inte får kontakt med er säljare.

Med vänlig hälsning,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll