Avhjälpande inom skälig tid

2017-02-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej jag har köpt en båt Quicksilver 675 pilothouse I nov 2015. Jag använder båten till fiske. Jag hittade 2 sprickor under vattenlinjen som går från för till akter i okt 2016. Det är 2 års garant på båten. Det har varit servicetekniker från Polen 2ggr,1a gången gjorde dom inget andra gången mätte dom tjockleken på skrovet. På det tjockaste stället var den 10,7mm på det minsta var det 5,7mm. Vilket är alldeles för stor skillnad. Servicefolket som var här senaste gången kunde inte göra något åt båten. Jag vill inte ha båten för jag litar inte på den längre. O jag har fått körförbud på den. jag vill ha en ny båt . Men dom vill laga den men jag får inga besked om var o när det ska ske. Nu har det gått fyra månader o inget händer. Hur ska jag gå till väga nu. Tacksam för ett snabbt svar Med vänlig hälsning Magnus Johansson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag utgår från att du köpt båten av en näringsidkare varpå Konsumentköplagen är tillämplig enligt 1 §. Av informationen i frågan framgår att det är "fel i varan" enligt 16 §. De påföljder som kan aktualiseras vid fel i vara är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att själv avhjälpa felet eller hävning (se 22 §). Av 27 § framgår att säljaren som huvudregel har rätt att erbjuda och företa avhjälpande eller omleverans innan köparen har rätt att begära prisavdrag eller hävning. Dock framgår det både av 26 och 27 §§ att avhjälpande/omleverans måste ske inom skälig tid från det att köparen framställt krav på detta.

Bedömningen av vad som är "skälig tid" skall, enligt propositionen till lagen, i första hand ske med hänsyn till köparens intresse. I princip bör säljaren omgående ta sig an avhjälpandet. Vidare framgår det att om avhjälpande drar ut på tiden (mer än två dagar) bör köparen ha rätt till ersättningsvara under tiden. En köpare skall inte heller behöva tåla upprepade avhjälpningsförsök. Det bör däremot noteras att om köparen godtar en viss tidsrymd för avhjälpande kan han inte begära annan påföljd (t.ex. hävning) så länge denna tidsfrist löper.

Jag förstår det som att du vill ha en ny båt och att prisavdrag därför inte är intressant. Enligt 28 § kan man som köpare begära hävning om avhjälpande/omleverans inte sker inom skälig tid. För hävning krävs även enligt 29 § att felet är av "väsentlig betydelse" för köparen. Att båten p.g.a säkerhetsbrister är belagd med körförbud torde definitivt utgöra ett fel av "väsentlig betydelse".

Sammanfattningsvis: Av informationen i frågan tycks avhjälpande inte ha skett inom skälig tid. Om säljaren inte heller är beredd att företa en omleverans (skicka en ny båt) återstår hävning som enda rimliga påföljd eftersom att du inte vill ha prisavdrag. Felet tycks vara av väsentlig betydelse vilket gör att du har rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Om säljaren vägrar att företa omleverans eller godkänna en hävning är mitt råd att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Ett beslut från ARN är inte bindande men fungerar som ett effektivt påtryckningsmedel. Om du vill ha ett snabbare sätt att tvinga igenom en hävning rekommenderar jag att du vänder dig till Lawlines Juristbyrå som kan hjälpa dig att driva en domstolsprocess.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1248)
2021-07-25 Vad gäller för hävning av köp och rätt till skadestånd vid dröjsmål?
2021-07-22 Kan jag häva köpet av en bil som det är fel på?
2021-07-18 Säljaren motsätter sig reklamation
2021-07-16 Vad kan man som konsument kräva av försäljaren när det är fel i en vara?

Alla besvarade frågor (94177)