Samtycke vid uthyrning eller försäljning av bostad

FRÅGA
Hej!Om två gifta personer tillsammans äger en bostadsrätt där ingen av dem bor kan då den ena parten hyra ut bostadsrätten ev. sälja bostadsrätten utan den andres medgivande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom att frågan berör äktenskap, är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Då ingen av makarna bor i bostaden, är den inte att anse som gemensam bostad. Detta medför att 7 kap. 5 § 3 st. blir aktuell, där föreskrivs det att make får inte utan den andra makens samtycke sälja eller hyra ut bostad om bostaden utgör giftorättsgods.

Man kan alltså säga att det avgörande är om bostaden är enskild egendom eller giftorättsgods. Är den enskild egendom krävs inget samtycke, utgör den däremot giftorättsgods, krävs samtycke.

Med vänlig hälsning,

Filip Braun
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (906)
2019-04-20 Behöver egendomsförteckning i äktenskapsförord uppdateras?
2019-04-19 När får äktenskapsordet sin betydelse?
2019-04-19 Utgör bilarna enskild egendom eller giftorättsgods?
2019-04-18 Vad kostar det att upprätta eller ändra ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (68021)