Avgiftsfritt lån av egendom

2015-10-09 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Finns det någon paragraf eller lag om vad som gäller när man lånar ut sin bil?
SVAR

Hej, någon speciell paragraf eller lag finns det inte angående avgiftsfritt lån av annans egendom. Det som gäller är allmänna rättsprinciper, du, som ägare till bilen, får ställa upp långtgående villkor som ska gälla under lånet. Skadas bilen och ni inte har kommit överens om vad som gäller, gäller, förutom försäkringar och dylikt, den allmänna skadeståndslagen och 2 kap 1 § om att den som skadar egendom uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ersätta skadan.

Hör gärna av dig om du har någon mer specifik följdfråga!

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll