Avgift vid utövad ångerrätt

FRÅGA
Hej !Beställde den 3e juli i år en bensinpump till min bil från en webbshop mot faktura då jag inte handlat av dom tidigare.Den 3e augusti fick jag pumpen som visade sig vara fel(mitt fel inte säljarens)Jag meddelade företaget detta den 4e augusti och frågade hur det skulle kunna lösas eller om jag skulle ångra mitt köp helt enkelt.Företaget svarade med att dom är ett litet enmansföretag och endast kan acceptera retur mot 30% av varans värde(4799kr)Eftersom jag sagt att jag vill använda min ångerrätt så har jag den 6e augusti skickat varan i obruten förpackning tillbaka till avsändaren.Jag förstår att jag ska stå för returfrakt vid ångerrätt men jag undrar om dom har rätt att ta en sån hög avgift ? Det står ingenting på deras hemsida eller i deras Mail om detta.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den utnyttjade ångerrätten

Ångerrätten regleras i distansavtalslagen som är en tvingande lag till för att skydda konsumenten. Det innebär att lagens regler inte kan avtalas bort med bindande verkan så att du får sämre skydd än vad lagen stadgar, om inte annat uppges i lagen (1 kap. 4 § distansavtalslagen). I ditt fall så har du av allt att döma utövat din ångerrätt på ett korrekt sätt och i tid genom att meddela webbshopen om att du har ångrat dig inom 14 dagar från att du tog emot bensinpumpen.

Eftersom du har utövat ångerrätten så ska webshopen betala tillbaka hela det belopp som du har betalat, det vill säga 4 799 kr. Därutöver har du även rätt att få tillbaka eventuell ordinarie fraktkostnad. Hela beloppet ska betalas till dig utan dröjsmål och inom 14 dagar från att du utnyttjade ångerrätten, det vill säga från då du lämnade ångermeddelandet (2 kap. 14 § första stycket distansavtalslagen). Webshopen behöver dock inte betala tillbaka pengarna till dig förrän de har tagit emot pumpen eller fått bevis från dig att den har skickats tillbaka till dem (2 kap. 14 § andra stycket distansavtalslagen). Som du själv helt korrekt påpekar så är det du själv som ska stå för returfrakten, om inget annat är avtalat mellan er (2 kap. 13 § första stycket distansavtalslagen).

Tanken med ångerrätten är att återställa det ekonomiska läget såsom om inget avtal hade ingåtts mellan er. Det finns några undantag där konsumenten behöver ersätta företaget. Det rör sig då om t.ex. värdeminskning på grund av onödigt omfattande användning av varan (2 kap. 15 § distansavtalslagen). I ditt fall så har du skickat tillbaka pumpen i obruten förpackning, det kan därför inte vara aktuellt med någon ersättning för värdeminskning.

Att företaget är litet spelar ingen roll

Att det rör sig om ett litet enmansföretag saknar relevans. Det rör sig här om en näringsidkare (webshopen) som omfattas av lagens tvingande regler, dvs. en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten (1 kap. 2 § sjätte stycket distansavtalslagen).

Sammanfattning och åtgärder

Du har rätt att få tillbaka allt du har betalat till webshopen, inklusive eventuell ordinarie fraktkostnad. Webshopen har alltså inte rätt att behålla någon summa alls i avgift. De behöver dock inte betala tillbaka beloppet förrän de har fått tillbaka pumpen eller fått bevis om att du har skickat tillbaka den (t.ex. inlämningskvitto). Om webshopen vägrar betala tillbaka hela beloppet inom 14 dagar har du rätt till dröjsmålsränta. Och om webshopen vägrar betala så kan du ta saken vidare och skicka in en ansökan om stämning till tingsrätten (se 42 kap. 2 § rättegångsbalken om vad en sådan ska innehålla). Eller så kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att driva in din fordran på webshopen.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?