Avgift för andrahandsuthyrning

Jag har godkänt från bostadsrättsföreningen att till min brorsdotter hyra ut min lägenhet i andra hand, beviljat 3 år, detta är andra året. Nu har bostadsrättsföreningen ändrat stadgarna så att de tar ut en avgift 10% av basbeloppet sedan i februari(då stadgeändringen kom till).

Nu är min fråga om bostadsrättsföreningen har rätt att neka min brorsdotter att nyttja den bastu och det övernattningsrum som bostadsrättsföreningen har?

När jag nu betalar nästan 400 kr/månad till föreningen för att hyra ut i andra hand känns det märkligt att hon inte får utnyttja dessa lokaler, som vilken hyresgäst som helst!

Vi fick veta att dessa lokaler ej får användas av den som hyr i andra hand när hon började hyra för ca 1,5 år sedan, dvs innan stadgeändringen om avgift genomfördes.

Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en extra avgift för max 10 % av basbeloppet för andrahandsuthyrningen förutsatt att detta finns reglerat i stadgarna. (7 kap. 14 § 5 st och 9 kap. 5 § 5 p bostadsrättslagen) Att bostadsrättsföreningen införde detta nyligen beror troligen på den lagändring som trädde i kraft i juli i år vilket gör att det krävs att en avgift för andrahandsuthyrning regleras i stadgarna för att en sådan avgift ska kunna tas ut. Avgiften hänför sig ofta till att en andrahandsuthyrning medför en merkostnad för bostadsrättsföringen i form av mer administrativt arbete och att en medlem under andrahandsuthyrningen inte kan bidra till föreningsarbetet. Avgiften för andrahandsuthyrning hänför sig alltså inte till att andrahandshyresgästen ska ha samma rättigheter som en medlem i föreningen även fast jag förstår varför ni anser att så borde vara fallet.

Huruvida bostadsrättsföreningen har rätt att neka din systerdotter tillträde till bastun och övernattningsrummet beror av vad som står i föreningens stadgar. Styrelsen är i princip bunden av föreningens stadgar. När styrelsen fattar beslut är den dessutom tvungen att likabehandla alla medlemmar vilket medför att föreningen inte kan göra undantag för din andrahandshyresgäst men inte för andra. Bostadsrättsföreningen har rätt att bestämma att lokaler endast får användas av föreningens medlemmar. Det innebär att din systerdotter, som inte är medlem i föreningen, kan nekas att använda dessa.

Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt eller om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo