Avdragsgilla renoveringar och reavinstberäkning

FRÅGA
Hej,Svärmor ska sälja sitt hus som är köpt 1961 för 25.000 kr (och hade då ett totalt taxeringsvärde på 15.000)Troligt försäljningsvärde idag är ca 1.500.000 kr.Fastigheten har inga skulder bortsett från 63000kr till samfälligheten för VA-ombyggnad 1990.Renoveringar som är gjorda på fastigheten är utgrävning av källare under 60-talet (med egen kraft) byte av yttertak 1989 och nybyggnad av garage 1992. Byte från olje- till eluppvärmning 2003, i övrigt löpande underhåll.Vad är avdragsgillt för gjorda renoveringar? Hur kommer reavinstskatten att beräknas om vi antar de siffror som angivits kommer att gälla, (eventuellt minskade med renoveringskostnader)?Med vänlig hälsningTommy P
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De renoveringar(reparationer och underhåll) som kan vara avdragsgilla är sådana som gjorts under försäljningsåret samt totalt fem år bakåt i tiden. Ett ytterligare krav för att renoveringarna ska vara avdragsgilla är att renoveringarna inneburit att bostaden är i bättre skick nu än vad den var innan. Man får alltså avdrag med den delen av renoveringen som förbättrat skicket på fastigheten.
En renovering som gjorts ska uppgå till ett värde av minst 5.000 kr och arbetet ska kunna styrkas med kvitto eller faktura för att kunna vara avdragsgill.
I ert fall innebär det att byte av yttertak samt byte av uppvärmningssystem mest troligt kommer hänföra sig till förbättringsutgifter. Således är dessa utgifter inte avdragsgilla vid en reavinstberäkning.

Gällande utgrävning av källare och nybyggnad av garage kan detta anses hänföra sig till grundförbättringar. Sådana förbättringar får i sin helhet dras av vid en reavinstberäkning, så länge de har skett efter år 1952.

Reavinsten i ert fall beräknas på följande sätt:

+ Försäljningspriset
- Utgifter för försäljningen(mäklararvode, försäljningsprovision, värderingskostnader, advokatkostnader)
- Inköpspris och lagfartskostnad
- Förbättringsutgifter( grundförbättringar)
(+ återföring av uppskov)
= Reavinst/ förlust

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Ställ gärna en ny fråga om något fortfarande är oklart.

Vänligen,

Sara Enerbäck
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?