Löneavdrag vid skada orsakad i tjänsten?

FRÅGA
tja, jag kör lite lastbil. Åkte ner i diket för ett par veckor sen och nu begär min arbetsgivare att den kostnaden för bärgning ska dras från min lön. har han rätt till detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt skadeståndslagen (SkL) 3 kap 1§ här ska arbetsgivare ersätta sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Detta ansvar som åvilar arbetsgivaren kallas principalansvar. Skada på lastbil är en sakskada. Avgörande är således om du körde lastbilen "i tjänsten". Jag förmodar att dina turer i din arbetsgivares lastbil har samband med utförandet av dina tjänsteåligganden? I så fall ska arbetsgivaren enligt den starka huvudregeln ersätta skadorna på lastbilen. Undantaget från detta finns i SkL 4 kap 1§. Där framgår att arbetstagaren ansvarar för skadan endast om "synnerliga skäl" föreligger. Sådana skäl kan till exempel föreligga om du kört berusad eller betett dig grovt vårdslöst i trafiken.

Av de få uppgifter din fråga innehåller är min slutsats att det snäva undantaget i SkL 4 kap 1§ inte är tillämpligt i din situation. Kortfattat gäller alltså att om du har kört lastbilen i tjänsten så ska arbetsgivaren stå för skadan och har inte rätt att dra av bärgningsavgiften på din lön. Mitt råd till dig är att du står på dig, för arbetsgivaren lär inte ha framgång i en process mot dig.

Vänligen,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (115)
2020-10-16 Vem blir skadeståndsskyldig för skador som sker i tjänst?
2020-10-01 Arbetsgivares principalansvar
2020-09-30 Måste jag ersätta min arbetsgivare?
2020-09-22 Kan man polisanmälas för inte gett kund i butik all information gällande kreditköp?

Alla besvarade frågor (85217)