Avdrag för förbättringsutgifter

2017-11-29 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Vi köpte 2001 ett hus för 590 000:- + omkostnader (70m²)Kostade på det 1800 000:- till (200m² +50m² garage)Nu ska det säljas. Tippat försäljningsvärde nu ca 4200000:-Jag hittar inte några kvitton -bara köpekontraktetGår det göra någon form av schablonavdrag? Eller kan man lämna in uppskattat påkostat värde?Hur gör vi bäst
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du säljer en fastighet får du göra avdrag för förbättringsutgifter. Inom begreppet förbättringsutgifter ryms såväl grundförbättringar som reparationer och underhåll. Grundförbättringar är exempelvis om-, ny- och tillbyggnader och får dras av i sin helhet. Avgifter för reparationer och underhåll får däremot bara dras av om de förbättrat fastighetens skick vid avyttringen jämfört med vid förvärvet och dessutom hänför sig till något av de fem föregående beskattningsåren, vilket framgår av 45:12 inkomstskattelagen (IL). Avdrag får göras för den del av utgiften som är kvar när du har minskat utgiften med en uppskattad summa för slitage. För båda dessa kategorier gäller att de sammanlagda utgifterna för förbättringarna måste uppgå till 5 000 kr under beskattningsåret för att få tas upp, enligt 45:11 IL. Det är alltså viktigt att först och främst klassificera utgifterna, eftersom avdragsrätten skiljer sig åt och är beroende av vilket år förbättringarna vidtogs.

Kvitto är inget måste för att bevisa en förbättring, utan är bara ett bevismedel. Om du saknar kvitton eller fakturor måste du dock kunna visa på omfattningen och tidpunkten för förbättringsutgifterna på annat sätt. Det kan enligt Skatteverket bland annat göras med hjälp av ritningar, betalning, lån, intyg, prisstatistik och bygglov och fastighetsdeklaration för en fastighet. Däremot kan det inte bli fråga om något schablonavdrag.

För vidare information rekommenderar jag Skatteverkets hemsida, som du hittar här.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omkostnadsbelopp (47)
2021-09-01 Omkostnadsbelopp vid försäljning av fritidsbostad
2021-03-11 Hur beskattas avyttring av bostadsrätt?
2021-02-28 Avdrag för bytet av ett värmesystem i en fastighet
2021-01-18 Beräkning av kapitalvinster och kapitalförluster i samband med avyttring

Alla besvarade frågor (97421)