Avdrag enskild firma

2020-05-29 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej,Har hittat ett boende på en hästgård som jag gärna vill bo på ca 50 % av året för att bland annat kunna hålla ridlektioner. Övrig tid bor jag i min och sambons lägenhet i stan där jag också kommer fortsätta vara folkbokförd. Hästgården har dock bara en före detta kurslokal/lägenhet på 5 rum och kök ledig för en hög hyra. I dagsläget hyr jag en lagerlokal utanför stan där jag har varor till min butik som är min huvudsyssla, jag har enskild firma. Då den lediga kurslokalen/lägenheten på gården är alldeles för stor och dyr (jag bara är en person så behöver jag bara 2 rum ( sovrum och vardagsrum) och kök så undrar jag om jag skulle kunna använda de ytterligare tre sovrummen som lager till mitt företag och dra av de verkliga kostnaderna för dessa? Då kunde jag säga upp mitt lager jag har idag och istället nyttja dessa tomma rum. Vad jag har läst på skatteverkets sida så behöver rum till företag vara helt avskilda från den privata bostaden (räknas detta extra boende som privat boende?) eller att de är så inrättade att de inte går att nyttja privat. Det sistnämnda skulle passa in på mig då rummen skulle fyllas med varor och inget annat. Är det möjligt att dra av kostnaden för dessa rum då? Läste på ett annat ställe att man även kan hyra hela kurslokalen som företagslokal men skriva in i kontraktet att man även får bo/ övernatta i lokalen. Får jag då dra av hela lokalen? Tacksam för hjälp och tips om det finns någon lösning på detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att din fråga berör eventuell avdragsrätt inom ramen för din enskilda firma, är det inkomstskattelagen (IL) som aktualiseras.

Som utgångspunkt kan konstateras att du som du nämner, inom ramen för din enskilda firma, kan göra avdrag för eventuella utgifter som har samband med din enskilda verksamhet. Detta sambandskrav brukar förklaras som att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster är avdragsgilla (se IL 16:1). När verksamhet bedrivs i bolagsform, föreligger en presumtion för att utgifter som bolaget har uppfyller detta sambandskrav, men denna presumtion föreligger inte för enskilda firmor. Detta beror på att det vid bedrivande av enskild firma är större risk för sammanblandning med den privata sfären. Privata utgifter ska som utgångspunkt bekostas av den enskildes (beskattade) medel, vilket skulle kunna kringgås ifall avdrag ges för privata inköp genom firman. Därav föreligger en generell restriktivitet vad gäller inköp som ligger nära den privata sfären när det gäller enskilda firmor i jämförelse med vad som gäller för aktiebolag.

Precis som du nämner, så är det en förutsättning för avdrag att "arbetsrummet" är avskilt från den privata bostaden, alternativt inrätt på ett sätt så att den inte kan användas för bostadsändamål. Som vägledning kan hänvisas till följande fall: RÅ 1975 ref. 114 I-V, där HD i samtliga fyra fall vägrades avdrag på grund av att detta krav inte ansågs uppfyllt (rummet ansågs alltså ingå i bostaden, och drf medgavs ej avdrag). Är rummet inte avskilt, är detta krav som utgångspunkt inte uppfyllt, eftersom det alltid är möjligt att använda för privata ändamål. Avgörande bör härmed anses vara ifall lokalen kan anses utgöra en privatbostad eller inte. Att du kommer bo där 50 % av året talar starkt för detta.

Min bedömning är att ditt fall är ett gränsfall, men beroende på hur väl avskilt rummet är från övriga bostaden kan avdrag diskuteras. Kravet på avskildhet får anses vara relativt högt ställt, vilket i stor utsträckning beror på att det annars skulle uppstå svåra gränsdragningssvårigheter för skatteverket i det enskilda fallet.

Avseende din sista fråga, måste jag medge att jag är osäker. Avgörande blir troligtvis även här vad lokalen ska klassificeras som, med tanke på att du i princip kommer bo där samtidigt som du hyr lokalen genom firman. Att du fortfarande är folkbokförd hos din sambo, skulle jag säga talar för att detta kan vara en möjlig lösning åtminstone avseende avdragsproblematiken. Men denna del är som sagt oklar.

Hoppas det var någorlunda svar på din fråga! Återkom annars gärna med fler omständigheter.

Med vänlig hälsning,

Sofia Ander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (178)
2021-01-19 Förklaring av RÅ 1989 ref. 57 - Traktormålet
2021-01-18 Corona och ettårsregeln
2021-01-06 Hur ska en kostnadsersättning beskattas?
2020-12-21 How will the taxes be for a Danish citizen living in sweden- selling a house in Denmark?

Alla besvarade frågor (88363)