Avbryta provanställning

2015-09-29 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, jag är f.n. provanställd på 6 mån. I mitt avtal står det att uppsägningstiden är 3 månader men det står inte om det är för arbetsgivaren eller mig. Vi har inget kollektivavtal. Jag funderar på att säga upp mig då arbetssituationen inte är bra. Om jag bestämmer mig för att sluta hur snart kan jag gå?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Eftersom ni inte har något kollektivavtal faller vi tillbaka på LAS i sin helhet.

För arbetsgivaren finns det en skyldighet att meddela arbetstagaren om att en provanställning ska avslutas i förtid. Arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren två veckor i förtid. (LAS 31§) Någon motsvarande skyldighet finns inte för arbetstagaren utan du kan arbeta dagen ut och sedan meddela att du inte kommer nästa dag. Av st2 framgår att avtalsvillkor som inskränker dina rättigheter enligt LAS inte är tillåtna vilket innebär att de 3 månaderna uppsägningstid i ditt avtal inte gäller dig utan måste gälla din arbetsgivare.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll