Avbryta avtal om provanställning

2016-02-05 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Tackade ja till ett jobb häromdagen. Börjar tjänsten, som är en provanställning, den 1 juni, men ska from. 1 april arbeta några timmar per vecka. Problemet är att jag har ett annat jobb på gång som jag hellre vill ha, bla. för att det ligger närmare min hemort. Får besked om ett par veckor angående det jobbet. Kan jag då lämna återbud till det första jobbet om jag försöker förklara läget? De kanske får beskedet från mig som senast en månad innan jag sagt att jag ska börja på timmar. Kontrakt skulle vi skriva 1 april. Vad gäller och hur kan jag agera? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det så har ni muntligt kommit överens om att du ska börja arbeta, men att ni den första april ska skriva på avtalet.

Ett sådant avtal kan ingås antingen skriftligt eller muntligt, det uppställs inga formkrav. Om du har tackat ja till ett erbjudande om arbete under viss period, så har du antagligen ingått ett muntligt avtal med din framtida arbetsgivare. Muntliga avtal är bindande och det följer av avtalslagen, där det särskilt anges att ett muntligt anbud omedelbart måste antas för att inte förfalla, se3 § andra stycket.

En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Men det är ofta mycket svårt för den som hävdar att ett muntligt avtal har ingåtts att faktiskt bevisa det. Om påstår att du inte har träffat ett muntligt anställningsavtal med din arbetsgivare är det upp till arbetsgivaren att bevisa att så har skett för att du ska vara bunden. Detta är många gånger jättesvårt när det inte finns någon skriftlig dokumentation. Du har troligtvis goda chanser att komma ifrån en oönskad anställning.

Om vi istället antar att ett bindande avtal om provanställning föreligger så gäller bestämmelser enligt LAS ( lag om anställningskydd).

Enligt 6 § 2 och 3 st. LAS kan både arbetsgivaren och arbetstagaren avbryta en provanställning när de vill, och det utan att iaktta någon särskild uppsägningstid.

Enligt 2 § 2 st. LAS är överenskommelser i avtalet som inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen ogiltiga. Det innebär att ett avtalsvillkor om t.ex. en månads uppsägningstid för arbetstagare som vill avsluta en provanställning är ogiltigt; arbetstagaren kan alltså fortfarande gå på dagen. Observera att om en uppsägningstid vid provanställning är reglerad i ett kollektivavtal är arbetstagaren bunden av detta (2 § 3 och 6 st.).

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll