FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 11/07/2022

Avbokning av arbetspass utan arbetstagarens tillåtelse

Hej! Jag jobbade som deltidsanställd på en mack och hade ett schema men min nya chef lägger till och tar bort mina pass utan att berätta. Hon tog bort mina pass för att hon fick känslan av att jag inte ville jobba. Får man bara ta bort pass sådär?

Lawline svarar

 Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation och hur du kan gå tillväga.

Avboka arbetstagarens arbetspass

Enligt Avtalslagen § 1 ingås ett avtal när arbetsgivaren erbjuder ett arbetspass som arbetstagaren tackar ja till. Det innebär att efter att arbetstagaren har gått med på att arbeta under det aktuella passet, har denne rätt att arbeta och få lön för arbetet som arbetstagaren utför enligt avtalet. Om arbetsgivaren avbokar arbetspasset utan arbetstagarens tillåtelse begår således arbetsgivaren avtalsbrott. Således måste både du och din chef vara överens innan ett arbetspass avbokas. Om arbetspassen ändå avbokas utan din tillåtelse, har du rätt att få ersättning för de avbokade arbetspassen till följd av avtalsbrottet. 

På samma sätt har du ingen skyldighet att utföra arbete under arbetspass som din chef har bokat utan din tillåtelse, eftersom inget avtal föreligger mellan er då. Ditt godkännande är alltså avgörande för såväl bokning som avbokning av arbetspass.

Sammanfattning

Huvudregeln är att ett bokat arbetspass innebär en avtalsrelation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om ett arbetspass avbokas utan arbetstagarens godkännande, har arbetstagaren rätt till ersättning för de timmar som denne skulle ha arbetat. Samtidigt har arbetstagaren inte någon skyldighet att arbeta om denne inte har givit sitt samtycke till att arbeta under ett visst arbetspass.

Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”