Avbeställning - fraktkostnad

Vad är praxis när man avbeställer en beställning ?

Jag beställde varan via internet söndag kväll och avbeställde varan 7.30 nästa dag via mejl till angiven e-postadress hos leverantören och bad leverantören bekräfta. Trots detta skickades varan iväg enligt leverantören och stoppades när jag senare under dagen ringde och förklarade att avbeställningen var gjort.

Nu kräver leverantören få betalt för frakten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Företaget har rätt att kräva ersättning av dig om de har haft kostnader i samband med beställningen. Detta framgår av 41 § Konsumentköplagen där det stadgas att om köparen avbeställer varan enligt 37 § har säljaren rätt till ersättning för:

1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt
2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt
3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.


Innebörden av detta är att säljaren kan kräva ersättning för till exempel fraktkostnader. Ofta har emellertid säljaren ett villkor i avtalet som säger att innan dess att du fått en orderbekräftelse kan du kostnadsfritt avbeställa ditt köp. Det bindande avtalet mellan dig och säljaren kommer således till stånd först vid orderbekräftelsen. Denna bekräftelse kan ses som att säljaren accepterar ditt anbud. Enligt tredje stycket, 41 § Konsumentköplagen, har säljaren inte rätt till ersättning om köparen avbeställer köpet innan dess att säljaren har accepterat anbudet.

Detta innebär i ditt fall att om du inte mottagit någon orderbekräftelse från säljaren vid tidpunkten då du meddelade säljaren att du vill avbeställa köpet så har inget bindande avtal uppkommit och du har då rätt att kostnadsfritt avbeställa köpet. Bestämmelserna i Konsumentköplagen är tvingande för säljaren och villkor som är till nackdel för köparen är således utan verkan, se 3 § Konsumentköplagen.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo