FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen15/04/2015

Avbeställning av vara innan avlämning

Hej,

Jag var inne i en butik för 2 månader sen för att beställa en bröllopsklänning, jag betalade en handpenning och varan skulle leverar i slutet av maj, början av juni. Det handlar om en bröllopsklänning, tyvärr ställs mitt bröllop in och jag har kontaktat butiken om att avbeställa. Vi har inget kontrakt eller liknande på att jag "måste" köpa ut den, nu vill inte butiken avbeställa klänningen.

Har jag rätt att inte köpa klänningen? Vad ska jag säga till dem, kan de skicka en faktura t.ex. även om de varken har pnr eller liknande om jag inte tar ut klänningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

I det här fallet har du köpt en vara vara från en näringsidkare. Varan är ännu inte avlämnad och frågan är om avbeställning är möjlig. Konsumentköplagen (1990:932, KKL) tillämplig eftersom det är du som privatperson som är kund. Enligt 37§ KKL har du rätt att avbeställa varan ända fram tills varan är avlämnad. Säljaren har i det fallet inte möjlighet att kräva att köpet fullgörs eller att betalning ska ske. Dck har säljaren vid de tillfällena rätt till skadestånd enligt 41§ KKL.

I 41§ 1st KKL står följande:

"Häver säljaren köpet eller avbeställer köparen varan enligt har säljaren rätt till ersättning för

1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,

2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt

3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt."

De kostnader som kan komma ifråga är alltså kostnader som är direkt hänförliga till varan samt utebliven vinst. Det kan vara kostnader för vård och förvaring av varan, kostnad att upprätta en offert eller om försäljaren tvingats sälja varan till ett lägre pris kan mellanskillnaden krävas. Det är dock sällan som säljaren kan få ersättning för alla sina kostnader eftersom det ska uppgå till ett skäligt belopp. Det är dessutom säljaren som ska bevisa att de olika kostnadsposterna föreligger.

Du bör alltså meddela säljaren att du enligt konsumentköplagen har rätt att avbeställa varan. Nämn inte möjligheterna till skadestånd för säljaren, men det är möjligt att du inte får tillbaka handpenningen eftersom det troligen kan räknas som ett skäligt skadestånd.

Matilda HellströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?