Avbeställning av tjänst

FRÅGA
Hej!Jag hade ett inbokat återbesök hos kiropraktor/massör och vid bokningtillfället eller på den lapp jag fick som bekräftelse på bokningen sas ingenting om särskilda om- och avbokningsregler. 2 dagar innan besöket (tisdag) fick jag ett sms som sa att avbokning måste ske 24 h innan besöket annars debiteras full kostnad. Att jag då får ett ensidigt meddelande om detta tycker jag inte kan leda till att vi ingått avtal om detta. Eller? Pga att jag blev sjuk natten mot onsdag så ringde jag kl 11 och avbokade tiden jag hade dagen efter kl 9. När de stod fast vid att faktura skulle skickas så ville jag omboka besöket men det var inte heller möjligt utan att jag skulle få betala för första tiden i vilket fall.Kan jag verkligen bli skyldig att betala detta?Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag skulle här kunna gå in på huruvida avtalet om 24h uppsägningstid är ingånget eller inte, men det är i slutändan inte relevant, då konsumentlagstiftningen är mer fördelaktig för konsumenten än ett sådant avtal (åtminstone i denna situation). Vilket leder till att avtalet blir ogiltigt och lagen tillämpas istället enligt 3§ konsumenttjänstlagen (KtjL).

I detta fall, då det är fråga av en behandling, är inte konsumenttjänstlagen direkt tillämplig. Men i brist på annan lagstiftning inom detta område gör då rättsväsendet en "analog tolkning" av lagen, och tillämpar den ändå. Jag förutsätter här att du beställt behandlingen i egenskap av konsument.

I KtjL stadgas det i 42§ 2 st att näringsidkare vid en avbeställning har rätt till "ersättning för förluster i övrigt på grund av att han har underlåtit att ta på sig annat arbete eller på grund av att han på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget". För detta krävs enligt NJA 2002 s. 644 att näringsidkaren (massören) kan visa att det är sannolikt att han avböjt annat uppdrag (relativt lågt beviskrav). Massören är även skyldig att minska sin skada, vilket är en allmän rättsprincip som framkommer i bland annat 70§ Köplag. Det vill säga att om massören haft möjlighet att boka en annan kund så är du inte längre skyldig att ersätta skadan. Och om massören faktiskt har bokat en annan kund är du inte skyldig att betala någonting enligt 42§ 3 st KtjL.

Så huruvida du faktiskt blir skyldig att betala eller inte kan jag inte svara på, det beror på omständigheter jag inte vet.

Om du vill bestrida betalningskravet har jag vid ett tidigare tillfälle skrivit hur ett sådant bestridande formuleras. Jag bifogar här en länk dit.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Gilbert Leijon
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (390)
2020-10-23 Är frisörer skyldiga att ha en tydlig prislista?
2020-10-20 Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och schaktning?
2020-10-18 Ersättning vid fel i utförd hårborttagning
2020-10-17 Prissättning och pristillägg vid utförande av en tjänst

Alla besvarade frågor (85277)