Avbeställning av kurs, konsument

2016-09-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
jag har betalat en avgift för utbildning, nu är jag sjuk men de vägrar återbetala, är det lagligt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen direkt tillämplig lagstiftning vid denna typ av avtal, men ledning kan hämtas från konsumentlagstiftningen och särskilt konsumenttjänstlagen, se här.

Jag förstår det som att du har ingått avtal om utbildning i egenskap av konsument, samt att du pga. din sjukdom har avbeställt tjänsten. Vid avbeställning med skälig anledning (sjukdom kan vara en skälig anledning) till avbeställningen har motparten inte rätt att innehålla hela det inbetalda beloppet. Motparten har bara rätt att innehålla skäligt belopp. Med detta avses i regel kostnad för redan utförd del av tjänsten, samt kostnad för arbete som måste utföras trots avbeställningen, se 42 § konsumenttjänstlagen.

Om konsumenten avbeställer utan skälig anledning ska näringsidkaren kompenseras för sina kostnader, inklusive utebliven vinst. En sen avbeställning kan medföra en hög avbeställningskostnad eller att inget återbetalas.

Avbeställning vid avtal om kurs har varit föremål för prövning i Högsta domstolen i mål NJA 2002 s. 644. I det målet hade en konsument avbeställt en kurs pga. att konsumenten hade fått en anställning. Denne blev dock betalningsskyldig för resterande delen av kursavgiften eftersom att konsumenten inte hade skälig anledning till avbokning och kursen var fullsatt utan möjlighet att ersätta platsen.

Huruvida din motpart har rätt att innehålla beloppet beror på omständigheterna i ditt fall. Har du redan genomgått en stor del av utbildningen kan din motpart således med rätta innehålla stora delar av avgiften även om du har skälig anledning till avbeställning. Utan att vara mer insatt i dina omständigheter kan jag inte svara på frågan mer tillfredställande.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1366)
2020-12-31 Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte
2020-12-30 Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal
2020-12-28 Kan arbetsgivaren kräva återbetalning? (condictio indebiti)
2020-12-22 Kan jag få ersättning för mina ärr?

Alla besvarade frågor (88119)