Av vilka anledningar kan man begränsa en häktad persons telefonkontakter?

Min pojkvän sitter häktad sen 3 månader tillbaka. Hans mamma & pappa blev godkända direkt för kontakt telefon & besök bevakat då såklart. Jag har fått vänta länge och för 2 veckor sedan vart jag äntligen godkänd, men sen igår har åklagaren valt att dra tillbaka tillståndet. Varför kan de bli så? Får inget svar på varför..

Lawline svarar

Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Svar

Kortfattat så är svaret på din fråga att beslutet att dra tillbaka tillståndet till elektronisk kommunikation (telefonkontakt) troligen gjorts av säkerhetsskäl eller då det finns en risk att för att någon av er undanröjer bevis eller försvårar en utredning. Ni kan dock ha rätt att i första hand begära omprövning av beslutet och i andra hand överklaga beslutet. 

Häkteslagen

För häktade personer i en kriminalvårdsanstalt är det främst häkteslagen som reglerar deras skyldigheter och rättigheter, (1 kap. 2-3 § Häkteslagen). Den häktade personens rätt till elektronisk kommunikation (t.ex. telefonkontakt) kan begränsas om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning 5 §, (3 kap. 4 § Häkteslagen). En intagen som är häktad, anhållen eller gripen på grund av misstanke om brott får även åläggas inskränkningar i sin rätt till kontakt med omvärlden (restriktioner), om det finns risk för att han eller hon undanröjer bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning, (6 kap. 1 § Häkteslagen). En restriktion kan bl.a. bestå av en restriktion av att stå i förbindelse med annan genom elektronisk kommunikation, (6 kap. 2 § punkt 6 Häkteslagen). Restriktioner kan endast meddelas av en domstol och inte av kriminalvården. Då det i ditt fall var åklagaren som valt att dra tillbaka beslutet så är det mest troligt att det var en restriktion, vilket kan göra de mer komplicerat att överklaga och undanröja beslutet.

När det gäller att bestrida ett negativt beslut gällande elektronisk kommunikation kan ni i första hand begära att beslutet omprövas av kriminalvården, (7 kap. 3-4 § Häkteslagen). Efter att omprövning har skett och ni fått ett negativt beslut har ni rätt att överklaga beslutet till allmän förvaltningsrätt, (7 kap. 3 och 4 § Häkteslagen). En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet. I begäran om omprövning ska den klagande ange vilket beslut som avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär, (7 kap. 5 § Häkteslagen). 

När det gäller besök får en häktad person ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll. Kontrollen kan ske genom t.ex. övervakning eller att en visitation genomförs innan besöket, (3 kap. 1 § Häkteslagen). Rätten till besöks bedöms dock ungefär på samma grunder som rätten till elektronisk kommunikation, så om ni inte fått rätt till elektronisk kommunikation innebär det att chansen är liten att ni får rätt till besök.

​Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh, 

Hampus LagerquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”