Av skolan hyrd surfplatta skadas under skoltid - vem ska betala?

FRÅGA
Jag som vårdnadshavare har skrivit under ett avtal om lån av ipad från skolan. På lektionstid släppte ipaden ur sitt fodral och föll i golvet så att den sprack.Avtalet innebär att eleven själv bekostar reparation som orsakats av ovarsam hantering. Ipaden omfattas av kommunens försäkring. Vid skador, stöld eller olycka som drabbar ipaden i skolan under skoltid erlägger skolan självrisken. Eleven ska agera på ett ansvarsfulkt sätt och iaktta normal försiktighet. I annat fall är vprdnadshavaren skyldig att ersätta marknadspriset.Nu säger skolan att vi ska betala självrisken. Jag menar att det var en olycka och att min son inte kunnat agera på annat sätt för att förhindra skadan och därför ska skolan stå för självrisken. Vem har rätt och vem avgör ev. tvist? Det nämns inte i avtalet.
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Jag tolkar det som att skolan, med den formulering du redogör för, har velat frånskriva sig ansvar för skador som en elev orsakar genom att hantera surfplattan på ett sätt som avviker från hur en "normalt försiktig person hade hanterat surfplattan".

Frågan om vem som ska betala självrisken d.v.s. "vem som har rätt"; blir i ert fall en bevisfråga. Utan att ha läst avtalet och utan att ha varit med när skadan inträffade kan jag inte med säkerhet uttala mig om vem som har rätt. Orsakades skadan genom en ren olyckshändelse tolkar jag det som att skolan ska betala självrisken. Hanterade er son däremot surfplattan på ett oförsiktigt sätt är du som förälder tvungen att betala självrisken.

Att det inte står något om detta i avtalet beror på att det är svårt att exemplifiera vad som i alla situationer är normalt försiktigt och vad som inte är det.

När det kommer till din andra fråga d.v.s. "vem som avgör en ev. tvist?" är det i första hand du och en företrädare för skolan som får träffas och talas vid om vad som hänt och hur ni uppfattar att ansvarsfördelningen bör vara med beaktande av ert avtal och hur det gick till när surfplattan skadades. I andra hand kan du skicka in en stämningsansökan till närmaste tingsrätt och stämma in skolan som motpart. I din stämningsansökan kan du kräva att tingsrätten ska fastslå att din tolkning av avtalet gäller och att denna tolkning, med hänsyn till vad som skett, innebär att skolan ska betala självrisken och inte du.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?