Av säljaren kvarlämnad egendom på köparens fastighet

2016-05-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!För 5 år sedan köpte jag ett hus av ett äldre par. Då hade dom en ny kanot som dom frågade om dom fick lämna kvar tills dom hade hittat nån plats där dom kunde förvara den.Sedan dess har jag sagt åt dom ca 3 gånger om året att hämta kanoten, därför att jag vill inte ha den då den tar plats och jag inte har nån användning för den.Men dom kommer aldrig och hämtar den.Så min fråga är, har jag rätt att sälja den då jag vill bli av med den?MVH Fredrik Westin
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår dig som att du har förvarat en kanot på din tomt åt det äldre par som äger kanoten och som ägde huset innan dig? Det betyder att kanoten, som inte kan räknas som tillbehör till din fastighet och därför inte tillföll dig när du köpte huset, är det äldre parets ägodel.

Att sälja någon annans egendom är inte tillåtet, det är till och med brottsligt, se här och här, därför avråder jag dig starkt att sälja egendomen för egen vinning.

Att du inte vill ha deras kanot på din tomt är däremot helt förståeligt då det är din egendom som inte kan utnyttjas fullt ut och om de inte hämtar sin kanot kan de göra sig skyldiga till egenmäktigt förfarande på grund av att de olovligen brukar din egendom. Mitt råd är att höra av dig till dem en sista gång och säga att om de inte hämtar kanoten så kommer du att anse att de gjort sig skyldiga till egenmäktigt förfarande, här.

I vissa fall har man rätt att förfoga över egendomen om det gått en viss tid, se t.ex. svaret från denna advokat gällande kvarlämnade saker i ett förråd, http://www.kopa-hus.se/Ewa.html. Huruvida detta går att applicera på ditt fall är oklart då ni var överens om att de skulle få förvara kanoten på tomten. Att detta skulle gälla så länge som i 5 år kan dock inte anses vara avtalat eller ens underförstått och således bör du kunna kräva att de hämtar den snarast. Mitt tips till dig är dock att inte sälja den utan att först ta kontakt med dem en sista gång och annars vända dig till en jurist med kunskaper inom detta område som kan ge dig klartecken på om du har rätt att göra dig av med kanoten på egen hand eller inte.

Sammanfattningsvis: Man har inte utan vidare rätt att sälja en annan persons egendom utan att göra sig skyldig till brott. När en kanot, som tillhör annan, är kvarlämnad på din egendom kan det i sig vara tillräckligt för att ägaren till kanoten gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande med din egendom. Mitt råd till dig blir att återigen höra av dig och be dem flytta kanoten och sedan vidta åtgärder som att ta kontakt med jurist eller flytta på båten.

Hoppas du har fått svar på din fråga eller i alla fall fått lite klarhet i dina alternativ,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85193)