Automatisk övergång till fast anställning

2016-08-15 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, jag har jobbat som vikarie på ett bageri sen oktober 2014. Första kontrakt var en 50% tjänst i 5 månader, andra kontraktet var en ca 90% tjänst (36h/v) i 7 månader, tredje kontraktet var igen en deltids tjänst på ca 90% i 6 månader och nuvarande kontraktet är på 50% och gäller i sex månader. Och som det ser ut så kommer de att förlängas men har jag rätt att kräva en fast anställning? Jag har fått höra att efter 18 månader har man rätt till fast anställning. Stämmer det?Tack i förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagstiftningen för just den här frågan har nyligen ändrats, dock är det inte en jättestor skillnad i sak och påverkar inte din fråga i jättestor utsträckning, men jag redovisar både den gamla och den nya lydelsen för att du själv ska kunna se. Rätten för en vikarie att efter viss tid bli tillsvidareanställd (fast anställd) regleras för närvarande i Lag om anställningsskydd (LAS) 5 a §, tidigare (innan lagändring 1 maj 2016) så reglerades det i 5 § med en annan lydelse.

Anställningsavtal som ingåtts före 1 maj 2016 gäller gammal lydelse
Den tidigare lydelsen som återfanns i 5 § LAS var följande:

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas
1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Anställningsavtal som ingåtts efter 1 maj 2016 gäller nuvarande lydelse
Den numera gällande lydelsen i 5 a § LAS är följande:

En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år
1. under en femårsperiod, eller
2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.
En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.
Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Sammanfattande svar:

Den enda egentliga skillnad mellan den gamla och den nya är att enligt den nya lydelsen så behöver inte alla anställningsperioder ha avsett ett vikariat utan kan även ha varit allmän visstidsanställning eller säsongsarbete, så länge de följt på varandra (tillträtts inom sex månader). Enligt den gamla lydelsen däremot så var det tvunget att vara antingen endast vikariat i mer än två år eller endast allmän visstidsanställning i mer än två år.

Jag tolkar det på din fråga som att alla dina anställningsperioder har avsett vikariat, och isåfall så spelar inte den här ändringen så stor roll. Då gäller helt enkelt att du efter att ha jobbat i sammanlagt mer än två år som vikarie under en femårsperiod ska ha rätt att få anställningen att övergå till en fast anställning. Om de anställningsperioder du har angett är exakta så betyder det att du har efter din nuvarande anställningsperiod arbetat i exakt 2 år sammanlagt som vikarie, om du därmed påbörjar en ny anställningsperiod så kan du därefter begära att den övergår till fast anställning. Du behöver egentligen inte begära att den övergår till fast anställning då det ska ske automatiskt (AD 2015 nr 26), men det är naturligtvis bäst att kommunicera detta med arbetsgivaren.

Hoppas att du fick svar på din fråga och att jag inte rörde till det för mycket för dig, skulle du ha fler funderingar kring juridiken så är det bara att återkomma med en ny fråga.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (763)
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?
2021-03-31 Hur lång är uppsägningstiden?
2021-03-31 Får man endast vara sjuk 3 gånger under provanställning?
2021-03-29 Diskriminering på grund av utseende

Alla besvarade frågor (91059)