Att utfärda en skadeståndsansökan

FRÅGA
Hej,Jag har blivit kränkt rasistiskt på nätet och vill göra något åt saken i laga kraft. Jag har tidigare hört på TV på ett reportage om näthat där offret i det här läget skickade ett sk skadeståndskrav till förövaren. Hur går man tillväga med ett skadeståndskrav i ett sånt läge, är det något jag ska ha i åtanke alt något som måste finnas med i brevet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns i dagsläget ingen straffrättslig bestämmelse om just näthat, utan brott som exempelvis hot som sker på nätet eller via telefon får sorteras in under de ”vanliga” reglerna. I detta fall kan man fundera på om ärekränkningsbrottet "förolämpning" är aktuellt, 5:3 BrB. När förolämpningen är rasistisk har åklagaren en utökad plikt att driva åtal, Brottsbalken 5 kap 5 § i andra fall kan brottsoffret vara tvungen att själv driva åtal. När ett brott har ett rasistiskt motiv har domstolen möjlighet att döma ut ett högre straff än vad som annars skulle ha blivit fallet, Brottsbalken 29 kap 2 §.

Brottet hets mot folkgrupp Brottsbalken 16 kap 8 § är avsett att straffbelägga uttalanden som sprids till allmänheten, ex. propaganda eller uttalanden i en större krets. Denna regel kan sägas vara avsedd att skydda en folkgrupp snarare än en enskild individ.

En metod som blivit populärare på senare tid är att göra ett civilrättsligt anspråk och att på så sätt begära skadestånd för kränkningen som uttalandena orsakat. Skadestånd regleras i skadeståndslagen. Det är möjligt för dig att utfå ersättning för kränkning enligt SkL 2 kap 3§. Enligt detta lagrum ska den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Detta innebär att kränkingsersättningar måste hängas upp på ett brott, t.ex. förolämpning.


Om du vill kräva skadestånd ska du väcka talan genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten (se här). Stämningansökan ska då lämnas in till tingsrätten i den ort där din motpart bor (alltså till tingsrätten i den ort där ni bor). I stämningsansökan ska kontaktuppgifter om kärande (det vill säga du som stämmer) och om svaranden (den som du stämmer) finnas med. Har du ett ombud ska även dennes kontaktuppgifter anges. Vidare ska yrkanden, det vill säga vad du vill att domstolen ska döma (exv. att tingsrätten förpliktigar din granne att till dig utge skadestånd om X antal kronor jämte ränta) finnas med. Även grunderna för din talan ska finnas med i stämningsansökan. Med grunder avses att du förklarar varför domstolen ska döma som du vill att de ska göra (t.ex. för att din granne har vållat sakskada i och med trädfällandet och att hon därför ska ersätta den uppkomna skadan). Dessutom ska uppgifter om bevis och vad som ska bevisas finnas med. Om du har vittnen till det inträffade ska du även ange deras kontaktuppgifter och vad de ska höras om. När du lämnar in din stämningsansökan tillkommer även en ansökningsavgift som varierar i storlek beroende på hur stort penningkrav du har gentemot din motpart.

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (203)
2020-09-12 Hur får man skadestånd när gärningspersonen är under 15 år?
2020-09-06 Hur begär jag skadestånd av tidigare hyresgäst för sakskada?
2020-09-01 Möjlighet att stämma andra personer
2020-08-31 Vilka ersättningskrav är gällande vid personskada skedd under restaurangvistelse?

Alla besvarade frågor (84133)