Att testamentera bort förälders arv

2016-09-12 i Testamente
FRÅGA
Min vuxna dotter har avlidit. Hon skrev testamente där hon vill att jag ska ärva allt. Hennes pappa har inte brytt sig om henne. Har han ändå arvsrätt? Gäller testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avseende arv och testamente så är Ärvdabalken (ÄB) tillämplig. När en person dör så är det i första hand personens barn som har arvsrätt (2 kap 1 § ÄB). Om personen inte har några barn så tillfaller den rätten istället personens föräldrar att dela lika (2 kap 2 § ÄB). Föräldrarnas arvsrätt går dock att testamentera bort helt och hållet om så önskas. Detta betyder att din dotter har all möjlighet att testamentera hela sin kvarlåtenskap till dig (såvida hon inte har några barn) och hennes pappa kan därmed lämnas helt arvslös.

Skulle hon dock ha varit gift när hon gick bort så gäller lite andra regler. Den efterlevande maken har nämligen i så fall rätt till egendom till ett värde att det tillsammans med den egendom maken fick vid bodelning eller det som utgör makens enskilda egendom, motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet (prisbasbeloppet ligger år 2016 på 44 300 kr). Den rätten kan inte inskränkas genom testamente. Se 3 kap 1 § 2st ÄB.

För att testamentet ska vara giltigt måste det dock också uppfylla vissa formella krav. De formella kraven finns uppräknade i 10 kap 1-4 §§ ÄB. Testamentet måste vara skriftligt upprättat av din dotter, måste vara bevittnat av två utomstående personer över femton år, som inte nära släktingar och som inte själva nämns i testamentet. Dottern såväl som vittnena måste ha skrivit under testamentet samtidigt, vittnena måsta ha varit medvetna om att det var ett testamente de bevittnade men de behöver inte ha varit medvetna om dess innehåll. Det finns även krav på att din dotter såväl som vittnena, när hon skrev testamentet, inte led av någon psykisk störning som skulle kunna påverka insikten (m.a.o samtliga måste haft full förståelse för vad de undertecknade). Vid nödsituationer finns dock möjlighet att upprätta testamente muntligt inför två vittnen eller utan vittnen skriftligt, se 10 kap 3 § ÄB.

Sammanfattningsvis så gäller att om din dotter var ogift vid sin bortgång och inte hade några barn så hade hon möjlighet att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till dig, och testamentet bör vara giltigt så länge det även uppfyller de formella kraven.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny fråga till oss på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2816)
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU
2021-04-06 Kan vi testamentera bort sommarhuset med möjlighet för särkullbarnen att lösa ut sin andel?
2021-03-31 Giltiga testamenten och möjlighet att överklaga ett testamente

Alla besvarade frågor (91059)