Att ta med dotter på resa mot vårdnadshavares vilja kan utgöra brott

Har en fråga. Min sambo två barn har tänkt att åka utomlands en vecka i sommar. Sambon har en dotter sedan tidigare, och fadern har sagt att hon inte får åka med på våran resa.

Begår vi ett lagbrott om vi tar med henne ändå trots att pappan sagt nej?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det brott som kan vara aktuellt är egenmäktighet med barn (se här). För att det brottet ska vara aktuellt krävs dock att barnet är under 15 år.

Brottet blir aktuellt främst ifall barnets far har egen vårdnad om det gemensamma barnet. Det kan dock även bli tillämpligt ifall de har gemensam vårdnad om barnet och din sambo tar med sig barnet utan ett beaktansvärt skäl. Ett sådant skäl kan exempelvis vara att barnet tar skada av att vara med sin far.

Som du förstår uppfylls inte brottet utan vidare och att dottern tas med på en resa uppfyller inte brottsbeskrivningen, åtminstone inte om de har gemensam vårdnad om barnet. Det enklaste bör vara att försöka resonera med fadern om att låta dottern följa med på resan.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot familj, 7 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo