Att ta med dotter på resa mot vårdnadshavares vilja kan utgöra brott

FRÅGA
Har en fråga. Min sambo två barn har tänkt att åka utomlands en vecka i sommar. Sambon har en dotter sedan tidigare, och fadern har sagt att hon inte får åka med på våran resa.Begår vi ett lagbrott om vi tar med henne ändå trots att pappan sagt nej?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det brott som kan vara aktuellt är egenmäktighet med barn (se här). För att det brottet ska vara aktuellt krävs dock att barnet är under 15 år.

Brottet blir aktuellt främst ifall barnets far har egen vårdnad om det gemensamma barnet. Det kan dock även bli tillämpligt ifall de har gemensam vårdnad om barnet och din sambo tar med sig barnet utan ett beaktansvärt skäl. Ett sådant skäl kan exempelvis vara att barnet tar skada av att vara med sin far.

Som du förstår uppfylls inte brottet utan vidare och att dottern tas med på en resa uppfyller inte brottsbeskrivningen, åtminstone inte om de har gemensam vårdnad om barnet. Det enklaste bör vara att försöka resonera med fadern om att låta dottern följa med på resan.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot familj, 7 kap. BrB (33)
2020-06-25 Kan man gifta sig med flera personer?
2020-06-10 Får man hindra sitt barn att ha kontakt med sin andra förälder?
2020-03-26 Vad händer om ena maken gifter sig med någon annan?
2019-07-09 Att ta med dotter på resa mot vårdnadshavares vilja kan utgöra brott

Alla besvarade frågor (82688)