Att starta företag om man är sambos

2020-04-20 i Inkomstskatt
FRÅGA
Jag och min sambo/särbo håller på att registrera ett AB där jag hjälper till men det är han som är 100% aktieägare och det är bara han som ska äga och leda företaget. Vi tänkte dock skriva mig som suppleant (vi har ingen annan som skulle kunna vara det tycker v), och han som ledamot.Jag har tänkt att starta en enskild firma så att jag kan fakturera sambons AB för bokföring som jag troligtvis kommer göra åt honom. Kan vara så att jag gör lite mer jobb också som jag skulle behöva fakturera.Min fråga är kan jag både vara suppleant i sambons AB och samtidigt ha en enskild firma som fakturerar min sambos AB? Blir det skillnad om jag fakturerar bara hans AB, eller om jag fakturerar någon annan också för annat jobb så pengar kommer från olika håll?Tack, Elin
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som två olika frågor som delvis går in i varandra:

1)Har det någon betydelse juridiskt att du är registrerad som suppleant i din sambo/särbos företag och att du samtidigt utför uppdrag för företaget.

2)Vad är det för skillnad om du i din egen firma har en eller flera uppdragsgivare och har det någon betydelse i sammanhanget.

En del av svaren på frågorna finns reglerade i Inkomstskattelagen (IL).

Fråga 1

Jag kan i princip inte se några som helst problem med att du är suppleant i ett företag till vilket du utför uppdrag för genom din enskilda firma. Se dock om begreppet självständighet i svaret på fråga 2.

Trots detta finns det skatterättsliga aspekter att ta hänsyn till om du och din sambo/särbo verkligen är sambos, det vill säga sammanbor. Dessa skatteregler gäller dock bara om ni har eller har haft barn ihop, eller om ni tidigare varit gifta (2 kap. 20 § IL). Om så är fallet räknas ni som gifta rent skatterättsligt och då finns det en del speciella skatteregler som ni troligen måste ta hänsyn till. De är lite invecklade och jag kommer inte närmare gå in på de här.

Fråga 2

Det kan ha betydelse skatterättsligt om du har en eller flera uppdragsgivare. En grundprincip för att du ska få redovisa dina inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet, som man ju gör om man har en enskild firma, är att näringsverksamheten är självständig (13 kap. 1 § IL). Med detta menas att uppdragstagaren inte får ha ett alltför stort beroendeförhållande till sin uppdragsgivare. Om en näringsverksamhet inte är självständig ska inkomsten beskattas i inkomstslaget tjänst, det vill säga anställning. Huruvida en näringsverksamhet är självständig eller inte avgörs av skatteverket enligt en samlad bedömning. Saker som har betydelse är just antalet uppdragsgivare. Det är bättre att ha flera uppdragsgivare för att näringsverksamheten ska anses självständig. Det finns många fler faktorer som påverkar bedömningen som t. ex. i vilken mån företaget du utför uppdrag åt står för arbetsledning, din möjlighet att låta någon annan utföra arbetet i ditt ställe, om du arbetar i uppdragsgivarens lokaler eller inte o. s. v. Viktigt är också din avsikt med näringsverksamheten.

Att du sitter som suppleant i det företaget som kanske är din största uppdragsgivare samt att den som äger det företaget är närstående kan kanske påverka bedömningen av självständigheten, men jag har inte hittat något som tyder på det.

Sammanfattning

Det är naturligtvis svårt att ge ett exakt svar på din fråga eftersom reglerna är invecklade och skatteverkets bedömning görs från fall till fall.

Om ni sammanbor, men inte har barn ihop eller tidigare har varit gifta så borde ert upplägg fungera bra såvida din enskilda firma bedöms bedriva självständig näringsverksamhet.

Hoppas du åtminstone fått en övergripande förståelse för problematiken.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll