FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt14/10/2017

Att skriva en fullmakt

Min man sitter av ett straff på en anstalt. Jag försökte kontakta krkminalvårdens huvudkontor och även frivården i hans ställe men dom kan inte prata om enskild person utan att ja har fullmakt för de som rör honom. Finns det en specifik blankett för detta, och vart i såfall, eller kan man kludda ihop någon själva och signera bara och lämna till dom?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mig veterligen finns det ingen standardiserad blankett för ditt ändamål. Fullmakter regleras i avtalslagens andra kapitel. De är inte formbundna utan kan ha varierande utformningar. I ert fall rör det sig om en så skriftlig fullmakt -- en så kallad "16 §-fullmakt". Du måste uppvisa en undertecknad originalhandling för att du ska kunna agera som en självständig fullmäktige.

Jag föreslår att ni skriver något i stil med nedan. Notera att om ni önskar ge dig ytterligare befogenhet som går utöver att bara ta del av handlingar och information, måste det skrivas in i mitt förslag.

Förslag

Jag, [din mans namn], ger härmed min fru, [ditt namn + ditt personnummer], behörighet att i mitt ställe interagera med Kriminalvården. Det innefattar befogenhet att begära ut handlingar och utfå information ifrån samt diskutera mina ärenden med Kriminalvården. Den här fullmakten är giltig till [skriv in ett datum].


Din mans underskrift
Din mans namn + personnummer
Dagens datum


_________________________________

Lycka till!
Vänligen,

Elias OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000