Att skriva en framtidsfullmakt

2017-07-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Är det möjligt att skriva en fullmakt vid friskt tillstånd mellan makar för framtida ev sjukdomar exvis demens? Detta för att förhindra att tvingas ha godman eller förvaltare vid försäljning av gemensam fastighet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är möjligt för er att skriva vad som kallas för en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt fungerar så att ni får rätt att företräda varandra för det fall någon av er på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Ni kan då, som du skriver, ta hand om varandras ärenden när den andra är oförmögen att göra det. På detta sätt kan ni komma undan behovet av en god man.

Det är samma tuffa formkrav på en framtidsfullmakt som det är på testamenten. Den ska vara skriftlig, undertecknad av två vittnen i samtidig närvaro. De bör (inget krav, men är bra ur bevishänseenden) vid sina namn anteckna yrke och hemvist. Vidare måste testamentsvittnet vara över 15 och får inte vara psykiskt sjuk till sådan grad att han eller hon inte förstår innebörden av vad han eller hon skriver på. Vittnet får inte heller vara fullmaktshavaren (någon av er).

Av själva fullmakten ska även framgå:

1. att det är fråga om en framtidsfullmakt,
2. vem eller vilka som är fullmaktshavare,
3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
4. vilka övriga villkor som gäller.

Eftersom en fullmakt är ett så ingripande rättsinstrument och det är så högt ställda krav på framtidsfullmakter rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist för att få det upprättat korrekt. Vill ni att någon av Lawlines jurister hjälper er kan ni komma i kontakt med dem på www.lawline.se/boka.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?