Att skriva anställningsavtal

2019-11-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, Kan man skriva ett anställningsavtal med anställnignsformen "Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning"?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer först förklara skillnaden mellan provanställning och tillsvidareanställning, för att sedan kommentera formuleringen. Om du endast vill se kommentarerna kring formuleringen så kan du direkt gå till rubriken anställningsavtalets formulering.

Prov- och tillsvidareanställning

Jag vill börja med att påpeka att prov- och tillsvidareanställning rör sig om två olika anställningsformer. En provanställning är en tidsbegränsad anställning på högst sex månader. Om inget annat har avtalats kan såväl arbetstagaren som arbetsgivaren avbryta anställningen innan de sex månaderna är över, 6 § LAS. En tillsvidareanställning gäller som namnet antyder, tills dess anställningen avslutas. Det är även en tillsvidareanställning som vanligtvis kallas för "fastanställning", 4 § LAS. En provanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om den inte avbryts inom sex månader, 6 § LAS.

Anställningsavtalets formulering

Formuleringen blir diffus mot bakgrund av att det är två olika anställningsformer. Mot bakgrund av att provanställningen övergår till en tillsvidareanställning, om den inte avbryts inom sex månader, krävs inte en sådan formulering. Provanställningen är nämligen en möjlighet för både arbetstagare och arbetsgivare att "prova på" arbetet innan tillsvidareanställning.

Mitt råd är att du kontaktar ditt fackförbund och hör efter vad de anser om det. Om du inte är med i ett fack, kan du kontakta ett fackförbund som är verksamma inom yrket som anställningsavtalet gäller. Enligt min erfarenhet är många fackförbund villiga att hjälpa även de som inte är medlemmar.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (672)
2020-04-01 När kan en provanställning senast avslutas innan den övergår till en tillsvidareanställning?
2020-04-01 Antal timmar för fast anställning?
2020-03-31 Avslut av provanställning
2020-03-30 När omvandlas en visstidsanställning automatiskt till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (78701)