Att skjuta mot en inkräktare kan falla inom rätten till nödvärn

FRÅGA
Hej!Om jag har vapenlicens på t.ex en Glock-18 får jag då skjuta i självförsvar, T.ex om någon gör inbrott hos mig och hotar mig till livet. Vad gäller i dessa fall hur har man laglig rätt att försvara sig själv?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ifall du är offer för ett brottsligt angrepp (som det du beskriver) har du rätt till nödvärn. Ifall du begår en handling i nödvärn kan du inte fällas för det brott som din handling utgör.

Nödvärn är enkelt uttryckt detsamma som självförsvar. Det självförsvar du brukar i en nödvärnssituation får inte vara för grovt. Exempelvis har du inte rätt att skjuta någon till döds för att den är på väg att sparka dig. Dina ageranden i nödvärn måste vara försvarliga på så sätt att du inte kan agera på ett mindre grovt sätt (ett mildare sätt) för att undkomma faran du befinner dig i.

För att svara på din fråga måste man alltså fokusera på hur angreppet mot dig ser ut. Att någon tar sig in i din bostad och hotar dig till livet är naturligtvis en allvarlig situation, du har i det läget rätt till nödvärn. Det som kan ge dig rätt att använda pistolen är att personen som hotar dig också har ett vapen riktat mot dig. Ifall personen som hotar dig inte har något vapen kan det dock anses vara för drastiskt av dig att skjuta inkräktaren.

Ifall vi utgår från att du valde att skjuta personen, fast att det kanske inte var ett försvarligt agerande under omständigheterna (personen kanske själv var obeväpnad), finns det fortfarande en möjlighet att frias från ansvar. I en nödvärnssituation är det nämligen rimligt att en angripen person blir uppjagad och stressad. Därför hålls du inte ansvarig för ett obefogat våld ifall det beror på att du svårligen kunde besinna dig. Detta kallas nödvärnsexcess.

I slutändan blir det hela en bevisfråga. Att du befann dig i nödvärn lär inte vara svårt att bevisa men du måste kunna bevisa att du hade svårt att besinna dig, för att ha rätt till nödvärnsexcess. Bedömningen kan vara hård i det läget. Därför är det "säkraste" för dig att agera på ett milt sätt från första början. Exempelvis kan det räcka att höja pistolen mot inkräktaren ifall denne är obeväpnad. Att skjuta ett varningsskott kan också vara tillräckligt, kanske även ifall inkräktaren är beväpnad. Om det hela faller inom rätten till nödvärn är en bedömningsfråga som i sista hand avgörs av en domstol.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning

Jonas Wester
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97696)