Att säga upp ett muntligt nyttjanderättsavtal gällande en lokal

2016-01-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Om man har ett muntligt nyttjanderättsavtal på en maskinhall, där det kommit överens om att nyttjanderättsinnehavaren får förvara maskiner med tillbehör, men ej tilllåta någon annan att förvara saker där. Får vi, som ägare, riva byggnaden? Självklart ska inte nyttjanderättsinnehavaren lida ekonomisk skada i form av betald "hyra".Tack för svar!
SVAR

Hej tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!
I detta fall beror det lite på vilken slags nyttjanderätt det handlar om. Antingen handlar det om ett arrende eller så handlar det om en hyresrätt.

Om det handlar om ett arrende så gäller allmänt för arrendeavtal att dessa ska upprättas skriftligen, detta enligt jordabalken, se här. Eftersom ert avtal i detta fall inte upprättats skriftligt så skulle avtalet inte gälla om det handlar om ett arrende.

Avtal om hyresrätt behöver däremot inte träffas skriftligen om inte parterna vill detta. Det betyder att om det är ett hyresavtal ni har så gäller avtalet. För att få riva byggnaden så måste ni då säga upp avtalet. Eftersom det här inte handlar om någon bostad utan en lokal så tillämpas reglerna om lokalhyra när avtalet sägs upp.

Det som då gäller är att ni i uppsägningen måste meddela vilka villkor ni ställer för förlängning av avtalet eller varför ni inte tänker förlänga avtalet, detta enligt lag (här).
Om avtalet inte förlängs, vilket kan vara svårt i ert fall då lokalen ska rivas, så kan lokalhyresgästen ha rätt till ersättning enligt jordabalken. Detta gäller dock inte om ni hänvisar till en annan lokal som är godtagbar för hyresgästen, se jordabalken här.

Sammanfattningsvis kan man säga att om det handlar om ett arrende finns det inget giltigt avtal och då bör ni kunna riva byggnaden. Eftersom avtalet dock är muntligt lutar det åt att det ni upprättat är ett hyresavtal om en lokal. Då måste ni säga upp avtalet för att få riva byggnaden och kan då behöva betala ersättning till hyresgästen.

Med vänlig hälsning


Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1554)
2021-05-07 Kan en hyresvärd ensidigt ändra ett hyresavtal?
2021-05-04 Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal i förtid när huset jag hyr ska säljaS
2021-04-30 Gäller jordbalken även vid distansavtal?
2021-04-30 Uppsägningstid för inneboende

Alla besvarade frågor (92105)