Att reklamera en vara ett år efter köp

2017-12-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! För ett år sen köpte jag en vinterjacka för lite mer än 5000 kr från en svensk hemsida. Nu sticker det ut dun från jackan på flera ställen och stygnen i fickorna har öppnats. Då det är en dyr jacka och som jag endast haft i ett år så känner jag att detta inte borde hända, men jag är inte säker på vad jag har för rättigheter.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att företaget du har köpt din vinterjacka från inte har lämnat någon garanti och att du har köpt den från ett företag.

De rättigheter som du har som konsument i butik gäller även när du handlar via nätet.

Avtalsenligt skick

Om varan t ex avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta kan fel föreligga (16 § konsumentköplagen). Priset kan t ex vara en indikator på vad en köpare kan förvänta sig av varan.

Beviskrav

Ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades ska anses ha funnit vid avlämnandet, och inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art (20 a § konsumentköplagen). Under de första sex månaderna finns därmed en presumtionsregel till köparens fördel som lättar på köparens beviskrav. Efter de sex månaderna är går beviskravet helt över på köparen till att visa på att felet fanns där vid avlämnandet. Eftersom det gått ett år sedan du köpt vinterjackan är det du som köpare som måste bevisa att felet fanns där vid avlämnandet.

Reklamation

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han eller hon inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han eller hon märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. Om köparen inte reklamerar inom tre år från att han eller hon tagit emot varan förlorar denne rätten att åberopa felet (23 § konsumentköplagen). Eftersom det endast har gått ett år sedan du köpte vinterjackan och du precis upptäckt felet kan du omgående åberopa vinterjackan som felaktig till säljaren. Observera dock att det är du som måste bevisa att felet fanns där vid avlämnandet.

Påföljder

Om du kan visa på att felet fanns där vid avlämnandet eller om säljaren av andra anledningar accepterar din reklamation kan du i första hand kräva avhjälpande eller omleverans. I andra hand kan det bli aktuellt med prisavdrag eller hävning. (22 § konsumentköplagen).

Ta kontakt med säljaren och reklamera din vinterjacka, förklara vilket fel du anser föreligger. Se till att du har ditt kvitto, din orderbekräftelse, din betalningsöverföring och/eller liknande så du kan visa att du köpt varan och när köpet gjordes.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97608)