Att något utgör enskild egendom påverkar inte arvsrätten

2019-01-21 i Make
FRÅGA
Vår son fick för 13 år sen vår gamla fastighet som gåva och vi skrev i gåvobrevet att gåvan skulle utgöra hans enskilda egendom vari maka inte ska äga giftorätt. De har nu två barn och hela familjen bor i fastigheten. För att skydda familjen, för den händelse att han skulle avlida , behövs ett annat utfall än vad testamentet säger d v s att han vill att makan ska få ärva på sedvanligt sätt. Dock vill han behålla den enskilda egendomen vid ev. skilsmässa. Går detta att få till på rätt sätt? Det går väl att skriva ett testamente? Eller ska de skriva ett inbördes testamente ? Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvovillkoret att fastigheten ska utgöra enskild egendom är något som endast påverkar vid en bodelning (se 7:2 och 10:1 äktenskapsbalken). Innebörden av att något är enskild egendom är att den inte ska ingå i bodelning och att maken därför är säker på att få behålla den. Detta är dock inte något som påverkar arvsrätten. Ifall din son skulle avlida har hans maka arvsrätt efter honom (3:1 ärvdabalken). Hon ärver före alla utom s.k. särkullbarn. Makan kommer alltså att ärva huset om det är så att din son går bort. Att fastigheten utgör enskild egendom ändrar inget, då det endast är av betydelse vid bodelning och påverkar inte arvsrätten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (347)
2019-05-11 Vad händer med arvet från en efterlevande make när denne dör och den ända arvsberättigade person vid liv är en arvberättigad person till den först avlidna maken?
2019-05-03 Vem ärver min bostad?
2019-04-28 Efterlevande makes åberopande av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken och dess konsekvenser på bodelningen
2019-04-24 Dödsbodelägarna är ansvariga för förvaltningen av den avlidnes egendom

Alla besvarade frågor (69223)