Att lägga ner och återuppta en förundersökning

2016-08-28 i Förundersökning
FRÅGA
Hejsan, vad innebär, prövning av beslut att nerlägga förundersökning? Polisen valde att lägga ner förundersökningen ang. falskt tillvitelse/ vårdslöstillvitelse. Jag vände då mig till åklagare och hon valde då att åter uppta förundersökningen. Vad innebär detta? Mvh
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

En förundersökning bedrivs i samarbete åklagare och polis emellan, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 23:3. Åklagaren leder dock oftast förundersökningen. Förundersökningen är till för att reda ut om tillräckliga bevis finns för att åklagare ska kunna väcka åtal, se RB 23:2. En åklagare får nämligen inte väcka åtal om tillräckliga bevis inte kommit fram och ska lägga ner en förundersökning om utredningen inte kommer framåt, se RB 23:4 2 st. och RB 23:4 a 1 st. och 3 st.Regelsystemet syftar på att inte slösa på statens resurser och inte orsaka individer onödigt lidande, se RB 23:4 2 st. och RB 23:4a 1 st. 1p.

Ett beslut om att lägga ner en förundersökning innebär att polis och åklagare lägger ner ärendet. De kommer inte vidta några mer åtgärder för att få klarhet i brottet.

När du hörde av dig till åklagaren är möjligt att åklagaren tolkade detta som att du begärde att få polisens nedläggningsbeskedet prövat av åklagaren. I ditt fall tycks åklagaren ha gjort bedömningen att polisens nedläggningsbeslut var felaktigt. I och med åklagarens beslut att återuppta förundersökningen kommer en brottsutredning i ditt ärende angående den falska tillvitelsen alternativt vårdslösa tillvitelsen att fortsätta bedrivas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?