Att ingå äktenskap

HEJ

Vi är ett par i övre medelåldern som träffades för 6 år sen o har nu sammanbott i hyreslägenhet i 1½. Vi har köpt nyare bil o tänker nu skaffa egenägt boende. Då jag har barn sen tidigare känner vi att det vore juridiskt bäst att ingå äktenskap, men känner inte att vi vill ha nåt som helst ståhej, då jag gift mig så tidigare o ingen av oss nu är intresserade av det, utan vi har bara en önskan att bara få det på papper. Är det möjligt o hur går man tillväga?! Alternativt gå till jurist o få det skrivit "som om vi vore gifta"?

Har kontaktat vår kommun (Kalmar) ang borgelig vigsel, men där är man tvungen att ha en kort ceremoni, vilket vi bara tycker känns fjantigt o tillgjort. Vi vill helt enkelt bara sätta oss ned på ett kontor o erkänna att vi vill ingå äktenskap o skriva på. Kan kommunen förneka oss detta?! De anser att vi måste till Rådhuset o svara ja el nej med vittnen... Känns omodernt o onödigt. Eller finns möjlighet att ingå äktenskap via skatteverket el d? Finns det någon lag/förordning som man kan ta del av? Kommunen hänvisade till slut till SFS, när jag efterfrågade va de "gick" efter, men den är ju upphävd 1988, står det...:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1964678-med-narmare-foreskrifter-om_sfs-1964-678

Kan ni hjälpa oss med annan länk el att på något sätt få kommunen att låta oss ingå äktenskap på "vårt" sätt eller ge råd hur vi annars kan gå tillväga tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga!

Ett äktenskap är juridiskt och ekonomiskt sätt ett stort åtagande som får långtgående konsekvenser. Av denna anledning finns det en del formkrav som måste uppfyllas för att ingå ett äktenskap.

De krav som äktenskapsbalken ställer upp är följande:

4kap 1§ ÄktB - Det ska finnas vittnen vid äktenskapet. Det krävs minst 2 men dessa behöver inte vara släktingar eller vänner utan kan vara helt oberoende. Länsstyrelsen bör kunna tillhandahålla två vittnen.

4kap 2§ ÄktB - Både du och din partner måste vara närvarande vid äktenskapsingåendet och ni ska samtycka till äktenskapet.

I Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare specificeras närmre hur en borgerlig vigsel ska gå till och det är denna länsstyrelsen har att rätta sig efter. Den kungörelse ni har fått ta del av är precis som du nämnde upphävd och gäller inte längre.

4§ i förordningen fastställer frågorna som ska ställas till er. De lyder som följande:

Vid vigsel ska vigselförrättaren rikta följande ord till paret:

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?

(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?

(Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

Denna procedur kan göras varsomhelst, inklusive på ett kontor hos kommunen t.ex, så länge det genomförs av en giltig vigselförrättare utsedd av länsstyrelsen.


Det finns alltså krav på närvaro,vittnen och samtyckesförklaring vid ingående av äktenskap som ni inte kan kringgå. Att ingå äktenskapet kan dock, om ni vill, hållas mycket kortfattat och utan några ceremoniella inslag.
En jurist kan inte viga er om denne inte blivit utsedd till giltig vigselförrättare och måste oavsett följa de regler som jag nämnt ovan i det fall den skulle vara en giltig vigselförrättare.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victor ÅkerfeldtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning