Att hyra boende utomlands via internet

2018-09-18 i Formkrav
FRÅGA
Hej! Jag ska på utlandspraktik i Belgien, och har hittat ett boende. De vill skicka hyreskontrakt via mejl (antagligen en inskannad pdf med en underskrift). Är det lagligt bindande? Vad bör jag tänka på iom att avtalet sker internationellt och elektroniskt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är hyreskontrakt via mail lagligt bindande?

Hyreskontrakt har enligt svensk lag inget krav på hur det måste vara utformat. Detta innebär att ett hyreskontrakt via mail kan vara bindande, även om det vanligaste är att skriftliga avtal. Dock har du som hyresgäst rätt att kräva att ett skriftligt avtal ska upprättas (12 kap 2 § jordabalken).

Att tänka på

Eftersom du hyr i utlandet är det inte säkert att svensk lag skulle användas om det blir några problem med kontraktet. Det bästa att göra är att se till så det står i avtalet vilket lands lag som gäller ert avtalsförhållande. Om du inte hyr av ett svenskt företag eller en svensk privatperson är det troligast att belgisk lag kommer vara gällande. Detta kan innebära att din rätt till ett skriftligt avtal också försvinner, beroende på vad som är gällande lag i Belgien. Det viktigaste du kan göra är att läsa igenom avtalet noggrant och försöka hålla god kontakt med din hyresvärd.

Om ni kommer överens om att avtalet ska vara elektroniskt är det alltid bra att tänka på att behålla all mailkontakt eller liknande som ni haft sinsemellan. Detta eftersom det kan vara bevisning till din fördel om något skulle gå fel.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (123)
2019-03-01 Avtal om framtida köp av bostadsrätt
2019-02-28 Måste köpekontrakt upprättas för ett fastighetsköp?
2019-02-16 Är en fullmakt skickad via sms giltig?
2018-12-28 Får vårdpersonal bevittna underskrift?

Alla besvarade frågor (66955)