Att hitta rättskällor såsom propositioner etc.

2015-01-24 i Servitut
FRÅGA
Hej, jag undrar om var man kan hitta propositionerna till JB 14:11 om servitut. Vi jobbar med en juridisk fråga som kortfattat handlar om servitut som gäller för en brunn och om det även gäller för en nyborrad brunn. För att kunna svara på frågan behöver vi, utöver rättsregeln JB 14:11 även förarbeten/propositionerna till rättsregeln.Tack Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Vad gäller rättskällor, såsom propositioner och olika former av utredningar etc. så finns mycket mycket material till och med början av 1990-talet att hitta på regeringens hemsida regeringen.se.

Vad gäller material som tillkommit innan 1990-talet (såsom den proposition som du är ute efter, som tillkom 1970) så är sådant material svårt att hitta på internet utan att använda sig av betaltjänster såsom Karnov eller Zeteo.

Du kan emellertid alltid gå ned till ett bibliotek som innehar juridiskt material och där slå upp de rättskällor du behöver. Propositionerna finns då uppdelade i årsvolymer.

Den proposition du söker är proposition 1970:20 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till Jordabalk. Propositionen är med andra ord den tjugonde propositionen som tillkom 1970, varför den i bokform återfinns i årsvolym 1970 för propositioner.

Lycka till!

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll