Häva köp vid fel vara

2015-08-11 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag la ut en köpes annons på ett par ytterbanor och till ett par fälgar och var specifik med att dem skulle vara 3" breda! En privatperson kontaktade mej och sa att han ett par 3" breda banor. Han skickade bild på dem samt och bild med tumstock där jag kunna se måtten ! komövrens med han att köpa dem samt ett par lika fina 2,5" banor! fick hem paketet och det visade sej vara ett par 2,5"banor och ett par 2" banor! Nu vägrar han ta tillbaka dem och säger att jag visste hur breda dem var när han skicka bild på dem. Han sa att dem var 3" från början! men dem var som sagt 2,5" !vad kan jag göra för att få tillbaka det jag lagt ut på dem (ca4000.-)mvh
SVAR

Tack för din fråga.

Eftersom det är fråga om en försäljning mellan två privatpersoner är det köplagens bestämmelser som blir tillämpliga.

Att du mottagit en vara som inte överensstämmer med det avtalade innebär ett fel i köprättslig mening och är fäst i 17 § köplagen. Ett sådant väsentligt fel ger dig normalt sett rätt att häva köpet och återfå din erlagda köpeskilling i enlighet med 39 § köplagen, eftersom säljaren onekligen hade vetskap om att det var en viss storlek på ytterbanorna som du efterfrågade.

Således är det konstaterat att du verkar ha rätten på din sida utifrån givna omständigheter, vilket alltså för frågan vidare till hur du kan häva köpet om säljaren alltså inte är medgörlig. Förutom att det ofta kan räcka med att påtala ens rättigheter och eventuella rättsliga åtaganden som planeras, kan du ansöka om stämning hos tingsrätten. Eftersom du verkar ha åtminstone bilder som styrker ditt påstående, liksom att det vidare tyder på att en skriftlig konversation mellan er finns att tillgå, låter din chans till bifall i tvistemål klart möjlig.

Då värdet av ytterbanorna understiger ett halvt prisbasbelopp är det att handlägga som ett förenklat tvistemål i enlighet med 1 kapitlet 3d § rättegångsbalken. Precis som det låter är ett sådant mål av enklare karaktär vilket ser till att minska rättegångskostnaderna för parterna, bland annat genom att man enbart kan ersättas för en timmes juridisk rådgivning istället för att bistås av ett juridiskt ombud genom processen. Går man således vinnande ur processen kan man kräva ersättning av den förlorande parten för kostnaden för den timmes långa juridiska rådgivningen. Såtillvida kan man också se det att om du skulle gå förlorande ur målet blir det inte värst så hiskeliga summor att ersätta motparten.

Hoppas det ordnar sig.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1241)
2020-10-24 Fel i vara och hävning
2020-10-22 Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?

Alla besvarade frågor (85294)