Att göra gåva utan villkor om enskild egendom till enskild egendom

Hej. Jag har fått en tomt av min mormor och morfar som gåva. Jag skulle gärna se att den är enskild för mig. Kan man på något sätt ordna det? Jag är gift och hade fått gåvan innan jag gifte mig?

Lawline svarar

Hej Mattias! 

Va trevligt att du vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga. 

I ett äktenskap finns enligt äktenskapsbalken(ÄktB) (som reglerar äktenskapet rent lagligt) två olika slags egendom, enskild och giftorättsgods. Definitionen på giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Vad som således är enskild egendom regleras i 7:2, se (https://lagen.nu/1987:230#K7). Det är bland annat egendom som gjort enskild genom äktenskapsförord och gåva som man fått med villkor att den ska vara enskild.

Då ett äktenskap upplöses (genom dödsfall eller skilsmässa) ska enligt 9:1 ÄktB bodelning ske, se (https://lagen.nu/1987:230#K9). I en bodelning ska sedan endast makarnas giftorättsgods ingå (10:1 ÄktB, se, https://lagen.nu/1987:230#K10), och det ska sedan (efter skuldtäckning) delas lika mellan båda makarna (11:3 ÄktB, se, https://lagen.nu/1987:230#K11).  

Då du nu (som jag tolkar det) fått denna tomt som gåva utan särskilt villkor (från dina morföräldrar) om att gåvan ska vara enskild egendom, blir denna gåva tyvärr giftorättsgods vid en eventuell bodelning. 

Vill du göra tomten till enskild egendom och således undvika att den skulle ingå i eventuell bodelning, så har du nu ett alternativ, äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan ske även under äktenskap, men kräver precis som innan ett äktenskap är ingått enighet. Alltså, båda makarna måste vara överens om att äktenskapsförordet ska ingås. För detta finns vissa formkrav. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, undertecknat av er båda och sedan registreras hos Skatteverket. När allt detta är gjort har ni ett giltigt äktenskapsförord som gör din tomt till enskild egendom. Reglerna om formkraven och förutsättningarna ovan hittar du i 7:3 ÄktB, se (https://lagen.nu/1987:230#K7). 

Hoppas att detta var till någon hjälp och svar på din fråga! 

Med vänliga hälsningar, 

Sandra NordinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning