FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt18/04/2021

Att få prövning i HD

Vilket ansvar har en försvarare?

Jag är dömd för ett brott och domen är överklagad till högsta instans.

Jag har under hela processen känt mig tveksam till min försvarares beslut om vad som skulle användas till min fördel men tänkte att det inte kunde bli fel, jag har också under tiden när detta utspelat sig vart inne i en djup depression så jag har inte vart psykiskt stark nog för att orka göra egna undersökningar eller opponera mig när "vi" beslutade vilken bevisning som skulle användas till min fördel.

Nu i efterhand har jag förstått att rättegången kunde ha fått ett annat utfall om vi hade tagit med den bevisning som min försvarare avrådde mig från att använda.

Får jag helt enkelt finna mig i att jag blivit dömd på felaktiga grunder eller går det att få saken prövad när saken redan är avgjord?

Tack för mig.

//Felaktigt dömd

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Som svar på din första fråga så har försvaren ett stort ansvar att tillvarata sin klients intresse. Om du är missnöjd med din advokat, har du rätt att begära en ny.

Utgångspunkten är att du alltid har rätt att överklaga en dom om du anser att den är felaktig. Men det är inte alltid lätt att få prövningstillstånd hos HD (högsta domstolen). För att få prövningstillstånd i HD krävs att avgörandet kan få betydelse som prejudikat, dvs vara till ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Den omständigheten att hovrätten kan befinnas ha dömt fel räcker därför inte för att HD ska ta upp målet (https://lagen.nu/begrepp/Prejudikat ) Prövningstillstånd kan även beviljas om någon omständighet eller något bevis som inte tidigare har förebringats, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts, eller till att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelsen än den som tillämpats (58 kap 2 § 4 p. RB). Detta innebär alltså om den omständigheten som inte kom till domstolens kännedom skulle ha lett till att den tilltalade frikänts, eller fått ett lindrigare straff, kan målet prövas av HD. Det ställs alltså särskilt höga krav. När du presenterar den nya bevisning är det inte säkert att HD beviljar prövningstillstånd.

Hoppas du fick svar på din fråga

Aya AlwanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo