Att begära skadestånd för halkolycka inomhus

FRÅGA
Hej, mitt namn är Maria och jag har varit med om en olycka.Jag var på julbord med mitt jobb på Olearys. Golvet där var jättehalt. Många påminde varandra att vara försiktiga. Ändå var olyckan framme. Jag halkade och flög framåt, tog emot mig i golvet med händerna. Fick åka till akuten direkt och fick konstaterat att handleden var bruten. En komplicerad fraktur på radius benet. Nu ska jag få besked om det blir operation snarast möjligt. Troligen läkningstid på ca 6 månader med skruvar eller platta i armen. Detta innebär inkomstförlust och sjukhuskostnader mm för mig. Nu undrar jag hur man ska gå tillväga för att yrka på skadestånd från restaurangen??Detta golv har tydligen varit ett stort problem i ca 7-8 år...Med vänlig hälsning, Maria
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Reglerna om skadestånd på grund av händelser i ett utomobligatoriskt förhållande (utanför ett avtalsförhållande) finns i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). I 2 kap 1 § SkL framgår att om man uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska man ersätta skadan. Bestämmelsen hittar du här.

Alltså, för att någon ska bli skadeståndsskyldig för personskada så krävs det att skadan beror på att den som vållat skadan varit vårdslös, och att just den vårdslösheten leder till att skadan uppkommer.

Om detta översätts till din situation så krävs det att du kan bevisa att det varit vårdslöst att ha ett visst sorts golv i en restaurang, och att det just var golvet som gjorde att du halkade, vållade skadan, och inte några andra omständigheter. Det är du som har bevisbördan för alla dessa omständigheter, det vill säga att det är du som måste bevisa att det är vårdslöst att ha ett sådant golv och att det var just på grund av att restaurangen/fastighetsägaren (om man kan anse det) varit vårdslös och haft det golvet som gjorde att du halkade.

Jag bedömer att det är väldigt svårt att bevisa att en restaurang/fastighetsägares val av golv utgör någonting vårdslöst i skadeståndslagens mening, och att det var endast på grund av golvet du halkade. Det förekommer ofta yttre faktorer som också påverkar huruvida det blir halt på golvet, som exempelvis att man har blöta skor, vilket inte restaurangen/fastighetsägaren kan bära skulden för. Skulle fastighetsägaren lämna invändningar om att du exv. haft blöta skor, varit berusad eller varit oförsiktig och därför halkat, så kan det vara svårt för dig att motbevisa.

Skulle du däremot i motsats mot vad jag kommit fram till, känna att du kan bevisa det jag beskrivit att du behöver bevisa för att en skadeståndsskyldighet ska uppkomma så kan du väcka en skadeståndstalan emot restaurangägaren/fastighetsägaren, det vill säga stämma restaurangägaren eller fastighetsägaren. Jag ber dig dock uppmärksamma att om du förlorar målet så kan du få stå motpartens rättegångskostnader.

En enkel förklaring om hur man utformar en stämningsansökan finns på domstolsverkets hemsida via denna länk: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/

Jag skulle istället rekommendera dig att se över ditt försäkringsskydd, både dina privata försäkringar och om ditt jobb har några försäkringar som kan täcka den här sortens händelser. Då kan du istället få ersättning för sjukvårdskostnader och förlorad arbetsinkomst via din försäkring, beroende på vilken slags försäkring du har, om du har en försäkring som täcker den här sortens händelser.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (204)
2020-09-26 Skadeståndsansvar vid indraget körkort
2020-09-12 Hur får man skadestånd när gärningspersonen är under 15 år?
2020-09-06 Hur begär jag skadestånd av tidigare hyresgäst för sakskada?
2020-09-01 Möjlighet att stämma andra personer

Alla besvarade frågor (85344)