Att ansöka om tjänstledighet för studier

2017-12-08 i Tjänstledighet
FRÅGA
Hejsan! Jag har arbetat inom handels i 1,5 år och i augusti började jag att studera heltid samtidigt som jag jobbar i snitt 16 h/vecka. Drygt en månad innan tentamen ansökte jag tjänstledigt för en dag för att kunna skriva tentamen. Jag blev nekad att vara tjänstledig, men lyckades tillslut på eget håll hitta en kollega som kunde täcka för mig. Vad gäller egentligen när det handlar om 1-2 dagar tjänstledigt för att skriva tentamen? Det är svårt att vara ute 6 månader i förtid när det bara handlar om ca 1 dag/kurs och man inte kan få reda på datum för tentamen så tidigt.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tjänstledighet för studier

Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens börja varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp en ledighet till senare tid än arbetstagaren har begärt och ska i så fall genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta (4 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Eftersom arbetsgivaren har rätt att skjuta på din tjänstledighet i upp till sex månader är det viktigt att du har god framförhållning med din ansökan.

Arbetsgivaren har en bestämmanderätt över sin organisation, och de leder och fördelar arbetet. Det har inte kommit i uttryck genom direkt reglering i lag, utan är en allmän princip som betraktas som gällande rätt.

Om du inte har möjlighet att ha mer framförhållning än en månad är det viktigt att du håller en dialog med din arbetsgivare för att se över möjligheten att antingen ansöka om tjänstledighet eller byta arbetspass med en kollega när du får ett datum klart för tentamen. Om det inte går att lösa långsiktigt kan det vara en god idé att ansöka om tjänstledighet för hela din studietid för att säkerställa att du kan genomföra de obligatoriska momenten i din utbildning.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?