Att åberopa nöd vid fortkörning

FRÅGA
Hur fungerar det (vad gäller) om man har en livsfarligt skadad person och vill/måste åka fort till sjukhus? Vad gäller för mig som privatperson i ett sådant läge? Jag förstår att jag i första hand absolut ska ringa 112, men om ambulansen är 30 minuter bort?? Vad göra? Vad gäller nödutryckning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad jag förstår av din fråga så undrar du över när och om man får bryta hastighetsbegränsningen för att ta sig till sjukhus med någon vars liv inte går att rädda på annat sätt.

Att agera i nöd innebär i brottsbalkens mening att det brott du begått genom att ha brutit mot hastighetsbegränsningen, bara utgör ett brott om endast om den skada som uppstått om du inte begått brottet i förhållandena till omständigheterna är oförsvarlig. Däribland räknas fara för någons liv. Rent lagtekniskt är det därför ansvarsbefriande.

Bedömningen däruti är däremot svår. Det måste röra sig om sådan fara som är objektivt påtaglig. Därför omfattas inte om man kör någon med ett brutet ben vilken sannolikt upplever smärtan som mycket påfrestande, då personen inte är i ett sådant grundläggande nödläge som avses i lagen. Det krävs att det är uppenbart för den som begår en gärning i nöd att, i ditt fall, bryta hastighetsbegränsningen är det enda rimliga sättet att rädda personens liv.

Bestämmelsen är enligt förarbetena menad att tillämpas restriktivt, vilket betyder att den endast tillämpas i undantagsfall, se prop. 1993/94:130 s. 35. Tilläggsvis måste det röra sig om en fara som händer i stunden. Det går inte att åberopa att man begått en handling i nöd för något som kunnat hända i framtiden. I NJA 2004 s. 786 gjorde högsta domstolen en bedömning om när en jägare skjutit en var som närmade sig jägarens tamdjur. I domen går att läsa att nödbestämmelsen förutsätter […] en akut nödsituation och kan inte åberopas för att avvärja framtida angrepp.

Det bästa är alltid att kontakta 112 i en nödsituation och därigenom få hjälp med bedömningen. Är en ambulans långt borta kan eventuellt poliseskort ordnas.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (162)
2020-10-14 När föreligger rätt till nödvärn
2020-10-14 Laga befogenhet att använda våld
2020-10-01 ​Får man använda våld i självförsvar om man blir utsatt för ett rån?
2020-09-13 Det går aldrig att samtycka till grov misshandel

Alla besvarade frågor (85217)